2009. december 26., szombat

A legjobb lakótárs


„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”
János evangéliuma 1:14


Mondd, milyennek képzeled el Istent? Ősz hajú- és szakállú, hajlott hátú öregembernek? Vagy egy mindennél erősebb bajnoknak, akihez soha nem férhetsz közel, mert körülállják a testőrei? Esetleg egy jó humorú, jóképű, barna hajú, kedves tekintetű, megnyerő külsejű, barátságos egyénnek, aki nagyon hasonlít ránk? Esetleg egy zsarnoknak, akinek soha nem tudsz megfelelni? Sok dolog befolyásolja azt, hogy milyennek is képzeljük el a Mindenhatót: a neveltetésünk, az otthonról hozott tapasztalatok, egy-két erősebb, vezető egyéniség az életünkben, vallási hovatartozásunk, és sorolhatnánk még.
Nem tudom, honnan jöttél, és merre tartasz; nem tudom, milyen kapcsolatban vagy Istennel, milyennek ismerted meg őt, vagy milyennek képzeled el. Egyet tudok, hogy ez az ige ma mondhat valami újat, valami különlegeset számodra Istenről, esetleg az istenképedet is befolyásolhatja.
Képzeld csak el! A Fiú Isten, Jézus Krisztus testet öltött (ezt ünnepeltük az elmúlt napokban), olyan lett, mint mi, mint te és én. Lejött a Földre, elhagyta a mennyet, azt a helyet, ahol csak szeretet és dicsőség vette körül, és a lakótársad lett. Isten leköltözött közénk a Földre, oda, ahol nem fogadták el annak, aki; ahol számtalanszor bolondnak nézték és mondták; ahol meg akarták ölni, és ezt véghez is vitték. Jézus ide jött lakni, közénk. Azért, hogy bemutassa, milyen is Isten valójában. Azért, hogy összetörje a régi, torz istenképet benned és bennem, azért, hogy valami újat és jobbat teremtsen az életünkben.
Isten Fia lejött a Földre lakni, hogy a társad legyen, hogy bemutassa Isten szeretetét; azt a szeretetet, aki kész az életét áldozni érted. Azt a szeretetet, aki kegyelmet ad neked, lehajol hozzád, ha a porban fekszel, de ugyanakkor korrekt és igazságos is.
Jézus ma is a lakótársad lehet, csak el kell fogadnod Őt. Mindenhová veled megy, ha te is úgy szeretnéd. Igen, ilyen az Isten. A Lakótársad, telve kegyelemmel és igazsággal.

2009. december 20., vasárnap

Szeressük egymást, gyerekek…


„és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára”
Pál levele a filippiekhez 1:9-10

Szeretet. Annyit beszélünk róla, és mégis, annyira nem ismerjük. Ünnepet szenteltünk neki, létfontosságú dologként tartjuk számon, de mégis, olyan kevés van belőle. Mert eléldegélünk a magunk zárt kis bolygóján, ahol két embernek már kevés lenne a hely. Végezzük a kötelességeinket, gyújtjuk és oltjuk a lámpákat, akkor is, ha látszólag semmi értelme – de a parancs az parancs – és nincs már erőnk arra, hogy valakivel is megálljunk beszélgetni. Nincs energiánk arra, hogy bárkit is megismerjünk, megértsünk és elfogadjuk annak, akinek született, és annak, akivé az élet formálta. Csak futunk, és végezzük a dolgunkat, tesszük, amit tennünk kell, és valami egyre üresebb lesz bennünk. Valami hiányzik, ami talán gyermekkorunkban még ott égett a szívünkben, amikor kedden ismét játszottunk a homokozóban azzal a kisgyerekkel, akivel hétfőn a „nem vagyok a barátod” módjára összevesztünk, mert ő akkor is a barátunk volt.

Aztán, ahogy nőttünk felfelé, az ég felé, úgy egyre fogyott bennünk ez a természetes megbocsátás, ez a természetes „te a barátom vagy” kategória, és egyre fogyott bennünk a szeretet. Ma már nem állunk szóba azzal, akinek a nézését két héttel ezelőtt félreértettük, mert úgy nézett ránk, és mi tudjuk, hogy utál minket – pedig lehet, hogy csak rossz napja volt. Ma már megbélyegzünk valakit percek alatt, mert más a gondolkodásmódja, mert nem olyan, mint én, mert nem tudjuk elfogadni, megérteni. Ma már ítéletet mondunk ránézésre az emberek felett, mert nincs időnk arra, hogy megismerjük őket.

De ha te is úgy akarod, ma megváltozhat ez a helyzet, mert ez az ima érted is szól. Érted is száll a menny felé, hogy gazdagodjon benned a szeretet, hogy merj időt szakítani a körülötted lévő emberekre, hogy ne félj megbocsátani, vagy újra átgondolni az egészet, hátha csak félreértés volt. Isten fülében csengenek ma reggel ezek a szavak érted is, hogy nyújtsd ki a kezed a másik felé, és fogadd el őt olyannak, amilyen. Ez az ima érted is szól, hogy ma és holnap és azután is dönteni tudj jó és rossz között, és a jót tudd választani. Ez az ima érted szól, hogy döntsd el, meg fogod ismerni, és szeretni fogod az embereket.

Ne várd, hogy a másik kezdje el, és majd te is csatlakozol a mozgalomhoz. Szeresd, még mielőtt ő szeretne téged; fogadd el, mielőtt kérné ezt tőled. Ismerd meg, és legyél a barátja. Tudom, nem könnyű ez az út. De Isten a te oldaladon van és erőt ad a mai apró lépésekhez!

2009. december 12., szombat

A név kötelez

„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért.”
Pál levele a filippiekhez 1:27

Vannak olyan családok, ahol szülőkről gyermekekre öröklődnek a nagynevű foglalkozások. Többgenerációs orvos, ügyvéd, tanár, tudós családok. A gyerekek viszik tovább szüleik hivatását, mert ebben nőttek fel, mert hűek a hagyományokhoz, mert a név kötelezi őket.

Akarva, akaratlanul továbbviszünk valamit abból, amit szüleink végeztek. Ha nem is a hivatást, akkor azt, ahogyan végezték. Valamit magunkkal viszünk, és folytatjuk ott, ahol ők abbahagyták.

Van egy másik család is, ahová tartozol, akinek az értékrendjét magaddal kell, hogy vigyed. Ez Isten családja, ahová, mint tékozló ifjút, visszafogad Atyád, ha te is szeretnéd. Van egy név itt is, ami kötelez arra, hogy mit vigyél tovább, és mindezt hogyan. Ez a név: Jézus Krisztus. Ennek a névnek a szellemében kell, hogy élj, és tedd mindazt, amit tenned kell. Ez az a név, ami, kötelez valamire, ha te is úgy akarod. Nem arra, hogy te is váltsd meg a világot; ezt már megtette Ő helyetted. Nem arra, hogy lefizesd a bűn árát; mert Ő már kiegyenlítette a számlát.

Csak arra kér, hogy vidd tovább a nevét, vidd tovább, amit elkezdett, „hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Filippi 2:10-11). Csak arra kér, hogy képviseld Őt az emberek között, mint az isteni család tagja. Csak arra kér, hogy öleld át ma a másikat, és bocsáss meg neki; hallgasd meg, próbáld meg megérteni, és ne légy vele ellenséges. Csak arra kér, hogy légy barátja a melletted állónak, csak arra kér, hogy ahogy Ő, úgy légy te is EMBER ebben az embertelen világban. Mert a név kötelez.


2009. december 6., vasárnap

Csomag nélkül, tiszta lappal

„Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.”
Máté evangéliuma 1:21


Advent második vasárnapja. Várakozás, próféciák, a Megígért, az asszony Magva, Szabadító, Aki elveszi a világ bűneit. Nemsokára itt a karácsony, amikor a keresztény világ Isten Fia földre jöttét ünnepli, a boltok már rég fényárban úsznak, az embereken úrrá lesz a karácsonyi hangulat, láz. És elcsépelt mondatok hangzanak el az istentiszteleteken, hogy ilyenkor elfeledkezünk az ünnep igazi lényegéről, és, hogy Jézusnak bennünk kell megszületnie...

Lehet, hogy már előre várod ezeket a mondatokat, lehet, hogy már előre tudod, mikor és milyen körülmények között fognak elhangzani, és már teljesen immunissá váltál rájuk. Lehet, hogy vársz valamire, hogy neked is megjelenjen egy csillag az égen, amin keresztül Isten utat mutat neked Hozzá. Lehet, hogy próbálod, de nem bírod felfogni azt a csodát, ami több mint kétezer éve történt azon az éjszakán. Lehet, hogy sokkol a tudat, hogy Isten Fia EMBERRÉ lett, olyanná lett, mint miközülünk egy. Miért? „Hogy megszabadítsa népét bűneiből.”

Rogers Cadenhead II. János Pál pápa halála után már bejegyezte a www.BenedictXVI.com -ot , mielőtt bejelentették volna az új pápa nevét. Cadenhead domain tulajdonosként nem akart pénzt, hiszen maga is katolikus, és örült, hogy az egyházé a név. Pénz helyett mindössze három dolgot kért: egy olyan kalapot; ingyen szállást a Vatikán szállodában; valamint teljes feloldozást, minden rákérdezés nélkül, 1987. márciusának harmadik hetére. (Max Lucado, Harc az óriásokkal. Budapest: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2008. 129.)

Van olyan történet az életedben, amiről legszívesebben hallgatsz, és szeretnéd megnemtörténtté tenni? Van olyan dolog, amit, ha tehetnéd, ledobnál a Végzet-hegyéről a fortyogó katlanba, hogy örökre semmisüljön meg? A te életedben is van egy bizonyos 1987. március harmadik hete?

Most örökre véget vethetsz a nyomasztó érzésnek, most végre megválhatsz rejtegetett és annál inkább gyűlölt történetedről, ami álmaidban visszakísért, és nem hagyja, hogy megbocsáss magadnak. Ha te is akarod, ez az Advent, ez a Karácsony más lesz, mint az előzőek, mert Isten Fia Emberré lett érted. Azért, hogy megszabadítson bűneidből, azért, hogy elvegye a régóta magaddal cipelt csomagot, hogy tiszta lappal indulhass tovább Vele.

2009. december 3., csütörtök

A kereszten függő Isten

Amikor minden szó elhalkul, és az emberek csak néznek rád értetlenül, hogy mit akar ez ott azon az emelvényen? Amikor semminek nincs értelme, mert minden visszapattan az arcokról érintetlenül, amikor bármit mondasz, süket és értetlen fülekre talál; van egy valami, egy név, ami csodát tehet. A kereszten függő Isten neve. Jézus Krisztus, amit minden nyelven értenek, és mindenki tudja, vagy csak sejti, hogy ki, és mit jelent. Amikor semmi nem megy át az emberek agyán, ez a név csodákra képes. Ennek hatására megnyílnak a zárt szívek, mosoly fakad a komor arcokon, és hirtelen ismerős lesz, akiről eddig azt sem tudtad, kicsoda. Jézus neve az egyetlen, ami ér bármit is ezen a világon. Jézus neve az egyetlen, ami értelmet adhat céljavesztett életednek. Jézus neve az egyetlen.
Ma olvastam egy nagyon érdekes történetet egy koncentrációs táborba hurcolt papról, akinek a felszabadítás napján kellett eltemetnie egyik sorstársát. A pap csak magyarul tudott, és nekiállt imádkozni a sír felett. Körülötte lengyelek, franciák, németek, és mindenféle nemzet.

"Kezét összekulcsolta:
– Kegyelem néktek, és békesség az Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Ámen.
Mit is mondjon… mit is mondjon? Itt, itt… több száz kilométerre hazájától – itt, éppen itt? Hiszen alig van, aki érti. Nyolcan, tízen se, hiszen ő csak magyarul beszél.
– Atyám! Te tudod, mit érzünk mindnyájan… nem tudjuk szavakba foglalni… és nem tudjuk talán soha… Légy áldott, hogy könyörültél rajtunk, köszönjük, hogy irgalmaztál nekünk… Hazatart ez a lélek… bocsásd meg bűneit… és azokét… azokét is, akik nem tudták, mit cselekedtek vele… velünk…
Fölnézett.
Aszott, merev arcok nézték a sírt, vagy túlmeredtek a havas csúcsokon, túl a túlon, túl mindenen, üveges, dúlt szemekkel. Szörnyű panoptikum!
…Uram, irgalmas voltál ehhez az emberhez… Úr Jézus Krisztus… könyörülj és irgalmazz neki, nekünk…
Úr Jézus Krisztus…
Az arcok megrezzentek…
– Ne hagyd ezt az árva, beteg, esett népet, Jézus Krisztus.
Néhányan térdre zökkentek. Csontjuk koppant a fagyos földön. Az ukránok mélyen meghajoltak, és háromszor keresztet vetettek.
Úr Jézus Krisztus…
Ezt mindnyájan értették, lengyelek, szlovákok, ukránok, németek, osztrákok, franciák és minden náció.
A szakállas, mosdatlan arcokon nehéz könnycseppek gördültek végig.
A pap vacogva, dideregve már-már csak ezt az egy nevet mondogatta, szinte öntudatlanul:
– Jézus Krisztus, Úr Jézus Krisztus…
Valaki sírni kezdett, nehéz, fölcsukló férfisírással.
Jézus Krisztus… Jézus Krisztus…
Már nem is volt emberi hangja, inkább csak nyögdelte.
– Oh ma mère! – sírt fel egy francia.
Már mindenki térdelt. Hogy térdeltek!
Csak a katonák álltak még feszesen. Feszesen és homályos szemmel.
Jézus… Jézus Krisztus – kongott a pap hangja…
Az egyik katona letérdelt. Aztán a többiek is. Megrendülten és felszabadultan.
Ha látták ezt az angyalok, és látták, ha érezték a föld alatt valók, és érezniük kellett a föld alatt valóknak is, beteljesült Pál szava: Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atyaisten dicsőségére.
Ott is.
Itt is.
Akkor is.
Most is."
(lásd: http://illusztracio.blogozz.com/archives/485#more-485 )

Nagy hatással volt rám ez a történet. Amikor írnod kell a következő prédikációt, és valahol a szíved mélyén már érzed a sikertelenséget, ahogy visszapattannak szavaid a kifejezéstelen arcokról, ahogy úgy mennek ki az emberek, mintha mi sem történt volna... Csak egy megoldás van, csak egyetlen járható út: Jézus Krisztus. A kereszten függő Isten. Róla szóljon minden, Ő legyen a lényeg, a középpont, az érték és az értelme az egésznek. Csak az a név, csak Ő tud csodát tenni ott, ahol te már talán nem is vársz csodát. Csak az Ő nevére nyílhatnak meg a szívek, csak az Ő neve az, aminek hatására átölelhetjük egymást, mert Ő összekötött minket, mert egyszer régen ott függött a kereszten az Isten.

2009. december 2., szerda

Amikor nem tudsz mit mondani


Amikor kéne, de a szó gégénkbe hátrál, akár egy pici rák. Amikor ott van előtted, akin segíteni szeretnél, aki várja, hogy mondj valamit, ami könnyít a terhén, és te néma maradsz, mert lövésed sincs, hogy mit is mondjál. Csak ott van benned a vágy és a kényszer, hogy szükség lenne a bátorító, netalán okos, bölcs szavaidra, de neked megreked ott a tudományod, hogy figyelmesen hallgatsz, és keveset szólsz, és csak azt szeretnéd, ha a másik jól kimondaná magát neked.
De néha meg kell, hogy szólalj, és nem adhatsz mindent írásban, mert van, hogy akkor és ott kell kimondani dolgokat, mert akkor és ott van rá szükség, és később már elvesztik érvényüket. Van, hogy rögtön kell, és nem várhat holnapig, míg megálmodod a választ, vagy valami szépet, ami könnyít az emberek lelkén, és jólesik a szívnek. Van, hogy ezeknek a szavaknak ott helyben kell elhangzania a te szádból, és nincs más lehetőség. 

2009. november 29., vasárnap

Sose halunk meg

"És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne."
János evangéliuma 3:14-15

Akarsz örökké élni? Lehet, hogy erre nem is válaszolsz igennel, mert ebben a világban én sem szeretnék. De ha azt kérdezem, hogy meg akarsz-e halni? Erre biztos nemmel válaszolsz. Az élethez mindannyian ragaszkodunk, és ha még azt is mondjuk, nem akarunk itt örökké élni, ha eljönne most az a bizonyos utolsó pillanat, nem tudom, hogy hányan mennénk el örömmel, könnyű szívvel. Mert jó dolog élni, és mindannyiunknak van egy bakancslistája, hogy mit szeretne még megélni, megtenni, mielőtt feldobja azt a bizonyos lábbelit. 


Te sem akarsz meghalni, hanem élni, ameddig csak lehet. És mit szólnál ahhoz, ha ma azt mondanám neked, hogy nem fogsz meghalni, hogy örök életed van, és egy csodálatos, fájdalmak nélküli világ vár rád? Lehet, hogy megkérdeznéd, mikor látott utoljára orvos engem. De továbbra is csak ezt tudnám mondani neked, hogy örök életed van, és vár rád álmaid országa. Talán azt mondod, hogy persze, Pán Péter Sohaországa… Nem, hanem egy valós, kézzel fogható ország. Egy olyan hely, ahol nem lesz többé fájdalom, könny, ahol soha nem kell elbúcsúznod senkitől, mert sose halunk meg, hanem örökké élünk. 


Úgy érzed, hogy soha nem lehet a tiéd, mert nem tudod megfizetni az árát? Valóban, erre képtelen vagy, de Isten megtette helyetted. Neked csak annyi a dolgod, hogy higgy a kereszten függő Istenben, az Emberfiában, aki kész volt mindent odaadni azért, hogy te sose halj meg, hogy örök életed legyen.
Úgy érzed, hogy ezt nem érdemled meg? Tudom, te tulajdonképpen nem kérted, hogy haljon meg érted. De Ő mégis megtette, mert szeret, és mert Veled akar élni egy örökkévalóságon át egy tökéletes országban. 


Isten ma reggel hív, hogy higgy Benne, hogy fogadd el azt, amit Érted tett, és ne szabadkozz. Fogadd el, hogy mától fogva örökké élsz!


2009. november 21., szombat

Mindennapi ajándék

 „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen.” 
 Zsoltárok könyve 118:24
 

Érezted már azt, hogy ez nem a te napod? Vagy akár az egész hétre, hogy nem a tiéd? Természetes, hogy így érzel. Fáradt vagy, és dolgozol, és úgy gondolod, senki sem értékeli azt, amit teszel. Úgy érzed, nincs értelme az egésznek, semmi örömet nem látsz már a munkádban, és legszívesebben csak visszabújnál az ágyba, és nem kezdenéd el a napot.

Isten tudja, mit érzel. Biztos, hogy amikor a földön élt, Ő is érzett hasonlóan. Ezért Ő igazán megért téged. Előtte nem kell mentegetőznöd. De ma üzen neked valamit!

Ezt a napot Ő rendelte el neked. Ő adta, hogy élj, alkoss, szeress, nevess és sírj rajta. Ő rendelte el, hogy ma reggel is kinyisd a szemed, és álljon előtted egy újabb esély.

Tegnap egyik ismerősöm elmesélte a múlt heti „születésnapját”. Kis híján meghalt szénmonoxid mérgezésben. De amikor rosszul lett, és forgott körülötte a világ, és leesett a térdeire, még egy utolsó imát el tudott küldeni a Mindenhatóhoz. Ő adott neki erőt, hogy elmásszon a kulcsra zárt ajtóig, és valahogy kinyissa, hogy levegőhöz jusson. Tudja, hogy akkor és ott újjászületett, mert Isten rendelte el, hogy éljen.

Isten ma arra kér, hogy fogadd el Tőle ezt a napot. Nézz erre a napra úgy, mint amit Ő rendelt el Neked, mert van Veled egy álma, amit meg akar valósítani. Hát örülj és táncolj, mert ez a nap ajándék!

2009. november 19., csütörtök

És újra kisüt a nap


Felhúzod a redőnyt, és érzed, ez a nap valahogy más lesz, mint az előzőek. Mert látod sütni a napot, és érzed, valami szép és jó vár ma rád. Igaz, tegnap is kisütött, de a délutántól szakadó eső elmosta a nap összes emlékfoltját szívedben, és csak az esőcseppek képe maradt meg, ami könyörtelenül rád telepedett.

De most süt a nap. Végre. Bár a hőmérő nem mutat túl sokat, és a tiszta, őszi égbe már pőrén nyúlnak az ágak, mégis, valahogy más, mint tegnap, vagy az előtt. Érzed a reményt, a szeretetet, az életet, akárhogy is a természet kicsit meghal körülötted, ma még vesz egy mély levegőt.

Ma te is élsz, és adj ezért sűrűn hálát, hogy kaptál még egy napot ajándékba, mert maga az Úr rendelte így. Hát örülj, és ne hagyd, hogy bármi is elrontsa a kedvedet, hanem ülj le, és alkoss. Írd le, ami benned van, amit a szíved őriz, és tedd, amire Ő hívott téged. Hidd el, ez a nap valahol tényleg más lesz, ha már most te is másként kezeled. Ha úgy nézel rá, mint egy meg nem érdemelt ajándékra, egy újabb esélyre, hogy legyél az, akinek Ő megalkotott.

2009. november 18., szerda

Nyolc óra munka...

Színdarabot kéne írnom, és valahogy nem jön az ihlet. Valahogy nem megy. Az a baj, hogy túl sokat akar a szakra. Vagyis, nem akarok megint átiratot, nem akarom valaki másét felhasználni, valami sajátot szeretnék; valami különlegeset, valamit, amit én írtam. És mindezt péntekig el kéne készíteni.

És közben valahogy érzem, hogy ez nem az én hetem... Hulla fáradtan kezdődött, és ez csak egyre rosszabb lesz. Néha úgy érzem, hogy szinte semmi pozitív visszajelzést nem kapok a munkámmal kapcsolatban, hogy nincs sikerélményem, hogy az emberek is azt veszik csak észre, ami nekik nem tetszett, amit másképp gondoltak, mint ahogy azt te tetted. És ezek úgy el is tudják nyomni  az esetleges pozitív tapasztalatokat, mert ebben a csöpögős, esős, borús időben a negatív dolgokra valahogy fogékonyabb az ember. És úgy érzem, hogy kimondhatatlanul elfáradtam, pedig csak szeptember óta dolgozok, de most valahogy magam alá kerültem.

Most érzem azt, hogy sok az újdonság, hogy nem bírom követni az eseményeket, hogy az idő kicsúszik a kezeim közül, hogy annyi munkám lenne, és csinálnám is, de amikor este  lefekszem, úgy érzem, hogy nem sokat tettem le ma az asztalra. És kavarognak a fejemben a dolgok, és nem tudom, mihez kapjak először. Hiányoznak a barátaim, és rájöttem, hogy nem olyan egyszerű újra felvenni a fonalat, és folytatni ott, ahol egy kicsit abbamaradt az egész. Rossz érzés, hogy valakinek kiesel az életéből, úgy, hogy igazán egyikőtök se akarta. És akárhogy is ott van melletted a férjed, néha piszkosul egyedül érzed magad. Mert barátok kellenek, és nélkülül nem ér semmit ez az egész. Valaki egyszer azt mondta, hogy barátok nélkül vadon a föld. És igaza volt. Mert van, hogy csak ők értenek meg igazán.Szeretem ezt a számot. Akkor hallottam először, amikor Robin, egy kanadai barátunk lakott velünk a koliban. De régen is volt. Azóta már Ő is készül az esküvőjére (jövő augusztus)...
És én meg megyek, próbálok alkotni valamit.

2009. november 16., hétfő

Hétfő...

És ismét itt a hétfő, és ha kinézek az ablakon, csak a félhomályban úszó házakat látod ebben a szürke időben. Amikor az embernek nincs kedve kidugni az orrát a takaró alól, amikor legszívesebben kandallóban ropogó fahasábokat néznél valahol máshol, valahol nem ebben a nyirkos, színek nélküli fővárosban.
De most itt a helyed, itt éled mindennapjaidat, a szürkéket és a színeseket egyaránt, itt van a családod, az Egyetlen, aki mellett igazán boldognak érzed magad.
Hidd el, a következő nap majd kevésbé lesz szürke, és kevesebbszer fog eszedbe jutni az, Akitől egy időre - ami most úgy tűnik, hogy örökre szól - el kellett válnod. Tudom, hogy te nem így akartad. Tudom, fáj, hogy idén kettővel kevesebb azoknak a száma, akiket a szeretteidnek mondtál valaha. Tudom, hogy ilyenkor nehéz, és őrültebbnél őrültebb gondolatok jutnak az eszedbe, hogy mi lesz, ha még kevesebben lesztek... Tudom, hogy nehéz elfogadni, ez az élet rendje. Születünk, és egyszer búcsút intünk mindenkinek és mindennek, ami egyszer ideláncolt minket, és távozunk egy időre a küzdők sorából.

De amíg még itt vagyunk, küzdeni kell, és élni, és szeretni, és várni, és tenni mindhalálig. Nem tudod, mennyi van vissza, hogy mikor kerül rád a sor, hogy menned kell; vagy mikor jön vissza Ő, aki végre újjáteremt mindent. Aki átölel, és letörli az összes könnyedet, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És láthatod végre az arcát, a szemeit, a mosolyát, és ahogy mondja: Isten hozott otthon!

2009. november 12., csütörtök

Ki vagyok én?


„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.”
Mózes első könyve 1:27 


Ki vagyok én? Miért vagyok ezen a világon? Miért élek? Mi az értelme ennek az egésznek? Unos-untalan feltesszük magunkban ezt a kérdést, mert tudnunk kell, hogy honnan jöttünk és hová tartunk, és, hogy mivégre vagyunk itt.  

Isten ma válaszol erre a kérdésre: A képem és hasonlatosságom vagy. Én alkottalak téged a saját kezemmel. Én akartam, hogy megszüless erre a világra, nem vagy a véletlen műve. Hozzám tartozol, én vagyok az, aki mindent úgy rendezett, hogy te pontosan akkor, amikor eljött az ideje, felsírj életedben először. Én ott voltam, amikor megfogantál, amikor fejlődtél az anyaméhben, amikor te sem tudod, hogy miért, de elindultál egy szűk folyosón át egy hideg és veszélyekkel teli világba.  

Hidd el, te nem egy luk vagy egy lejárt szavatosságú óvszeren, nem egy átmulatott éjszaka nemkívánt eredménye, nem az elfelejtett fogamzásgátló tabletta, hanem az én megismételhetetlen, csodálatos alkotásom. Én akartam, hogy világra jöjj, én adtam neked életet.  

Én alkottalak meg téged a saját képmásomra. Azért, hogy bemutass engem a világnak. Azért, hogy életedből megismerjenek engem, a szeretetemet, a gondviselésemet; hogy emberként élj ebben az embertelen világban; hogy barátja légy a melletted állónak. Azért, hogy képviseld az igazságot akkor is, amikor mindenki más a sárba tiporja. Azért, hogy védd az embert, amikor mindenki más követ dobna rá; hogy emeld fel a földről azt, aki már nem bír tovább menni ebben az erőltetett menetben. Azért, hogy mosolyogj akkor is, amikor mindenki dühösen átkozódik körülötted. Azért, hogy légy az én képmásom!

2009. november 11., szerda

Esély az életre

„A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket.”
Példabeszédek könyve 15:4

Úgy érzed, neked is jogod van ahhoz, hogy odavágj. Miért is ne?! Nincs is jobb dolog annál, mint a kezed ügyébe eső tárgyat – legyen az akár egy vasalásra váró pizsamapóló, vagy az IKEA-s étkészlet egy darabja, vagy csak egy formás díszpárna – odavágni a másikhoz. És valóban, a tárgyak nagyon szépen repülnek, és az esetek nagy többségében környezetüket átrendezve meg is érkeznek rendeltetési helyükre. És utána minden rendben? Jobban érzed magad? Lerendezted azt, amiért helyváltoztatásra ítélted a hozzád legközelebb lévő tárgyat? Vagy inkább szavakat szeretsz útjukra engedni, hogy iszonyatos sebességgel szállva mindent és mindenkit leromboljanak, megsebesítsenek, nyomorékká tegyenek maguk körül? Mondd, és utána Te jól érzed magad?

Persze, sokkal könnyebb „dobálózni”. Ezt valahogy sehol senkinek nem kellett tanulnia. Ez úgy jön belőlünk, ez a természetes, a szokásos, a „normális”.

Nézd, ma itt van egy másik út. Nem a legkönnyebb, de kapsz egy lehetőséget, hogy kipróbáld, és utána eldöntsd, hogyan tovább. Ma itt a lehetőség, hogy hagyd a tárgyakat és a kemény szavakat a földön, és ne vágd oda senkihez. Ma itt a lehetőség, hogy mosolyogva fogadd azt az embert is, aki nem a legkedvesebb a számodra. Kapsz egy lehetőséget most arra, hogy kipróbáld, milyen inkább nyugodtan visszakérdezni – hátha valamit félreértettél, hiszen az éremnek is két oldala van –, mint rögtön becsapni az ajtót magad mögött, hogy ne is lásd azt, aki hozzád mert szólni. Ma esélyt kapsz arra, hogy különleges légy, mert másként reagálsz a dolgokra, mint ahogy természetedből jönne.

Ha ezt az utat választod ma, akkor szelíden, mosolyogva fogsz továbblépni, és nem sértődsz meg mindenen. Ha bántanak, nem fogod magadra venni, hanem lehullik rólad, mint a megsárgult őszi falevél a félig kopasz fákról. Ha elindulsz, meglátod, hogyan lehet élni úgy, hogy másnak is életet adsz. Mindezt egy kedves szóval, egy mosollyal, egy öleléssel, vagy egy hozzá nem vágott tárggyal.

Gyere, ma próbáld ki ezt az utat! Nem ígérem, hogy ha így döntesz, minden csettintésre fog menni; de sokkal jobban fogod érezni magad, mert ma igazán élni fogsz, és összetört lelked gyógyulni kezd; holnap pedig már egy lépéssel ez lesz a természetesebb válasz. Ne feledd, a sötét oldal nem erősebb, csak könnyebb.

És ha segítségre van szükséged, hogy hogyan is indulj neki ma ennek az útnak, Jézus vár. Mert Ő „amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.” (Ézsaiás könyve 53:7) És mindezt Érted tette. Azért, hogy ma ezt az utat válaszd!


2009. november 9., hétfő

Békét adj Uram, kérlek...

„Ha pedig egy próféta békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát.”
Jeremiás könyve 28:9 

Voltál már olyan helyzetben, hogy olyat kellett mondanod, amit te magad sem akartál? Harcot, háborút, békétlenséget kellett mondanod, pedig te magad sem vágytál jobban semmi másra, csak békére. Jeremiás is ilyen helyzetben volt. Isten azért küldte, hogy fogságot hirdessen a hitetlen népnek, de ő sem vágyott jobban semmi másra, mint békére és nyugalomra. Arra, hogy a káldeusok csapata végleg elvonuljon Jeruzsálem alól, hogy végre szabad országban élhessen, és végre igazán béke legyen a világon. Egyik prófétatársa békét hirdetett, Izrael szabadulását és dicsőségét. Jeremiás ezzel szemben fogságot és ítéletet. 

Képzeld magad a helyébe ma reggel! Körülötted mindenki a békét hiszi, mert mindenki csak arra vágyik. Igazából te magad is, de tudod, hogy másként lesz. Tudod, hogy a káldeusok serege elfoglalja Jeruzsálemet, a templomot a földdel teszi egyenlővé, és a népet, a Te népedet, fogságba viszi. Amikor az igazságtól kiráz a hideg, mert minden procikád ellenkezik. Amikor a legnehezebb képviselni Isten üzenetét, és tudod, hogy csak az idő fog téged igazolni. És ekkor is tenned kell, és mondanod kell, mert erre hívott el a Mindenható.

Tudod, hogy még nincs békesség, még háború van, és fegyver, és fogság. A bűn rabságban tartja az emberiséget, és rombolja a templomokat, az egyszerű hitet az emberekben; fogságba akarja vinni az összes szívet, hogy ne tudjanak mást szolgálni, csak őt. Rombolja Isten képmását, és nem hirdethetsz mást, minthogy háború van. Bár mindenki békét szeretne, és látszólag az a népszerű, aki eszerint beszél, te mégse mondj mást. Isten és az idő igazolni fog. Most még ennek kell meglennie, de nem tart sokáig. A sötétség el fog múlni, és újra kisüt a nap, és sokkal fényesebben, mint előtte. Isten jön. Teérted. Azért, hogy véget vessen az összes fájdalmadnak, a háborúnak, a bűn uralmának, a pusztulásnak. Érted jön vissza, hogy örök életet és békét adjon Neked az Ő országában!

Isten ma hív, hogy képviseld az üzenetet. Hirdess háborút akkor is, ha nem ez a legnépszerűbb. Hidd el, nemsokára vége. Nemsokára eljön Érted, és elhozza az igazi békét.


2009. november 5., csütörtök

Egy újabb próbálkozás

Mióta visszajöttünk Angliából, ahol egy pár napos képzésen vettünk részt, valahogy nem igazán tudok visszarázódni. A munka csak tornyosodik felettem, és bár szívesen dolgozok, azt sem tudom, melyik végét fogjam meg, hol álljak neki. Beszámolót kéne írnom a főnökségnek a képzésről; fel kéne vennem a munka fonalát ott, ahol letettel; színdarabot kéne írnom karácsonyra... Valami különlegeset szeretnék, valamit, amit én írtam, ami nem egy meglévő történet feldolgozása, hanem amit én tudnék adni magamból. És már kész kéne lennem vele, hogy meg is tudjuk tanulni.

Ma a férjem dolgozott a gépen, csak nemrég tudtam leülni ide... Addig lasagnát sütöttem, mert a hétvégén tesóm meglátogat minket.

Éppen az egyik kedvenc Casting Crowns számomat hallgatom: Who Am I?

Meg tudja ragadni a lényegét. Tényleg, ki is vagyok? Csak egy hervadó virág; a tenger hulláma, ami egyszer lecsillapodik, egyszer tombolva ütközik a sziklához; esőcsepp a szélben, mely lehullik a földre, és nincs többé... DE a Tiéd. És ez a lényeg. Istenhez tartozom. Az Ő lénye, az Ő értem hozott áldozata határozza meg, ki vagyok. Az Övé, és nekem ez elég. Ez értelmet ad az életemnek. Nem vagyok a véletlen műve, Ő akarta, hogy itt legyek, hogy éljek, alkossak, tegyem, amit tennem kell. Van Valaki hatalmas, Akit igazán érdekel, mi történik velem, Aki gondot visel rólam, Aki igazán szeret, és Aki mindennél jobban találkozni szeretne velem szemtől szemben.
Vajon milyen lesz az a nap? Milyen lesz meglátni Annak az arcát, aki odaadott értem mindent? Nehéz sokszor elfogadni, hogy értékes vagy. Nehéz elhinni, hogy érted Valaki odaadta az életét. Mondhatnád, hogy nem, ezt nem fogadhatom el... Én nem kértem, hogy halj meg értem... Miattam nem kellett volna... Leélem ezt a pár évet, aztán megyek. Miattam nem kell semekkora felhajtás...

De látod? Ő nem kérdezett meg erről, csak tette azt, amire az irántad érzett szeretete vezette. Csak lejött, hogy köztünk éljen, és bemutassa, milyen is az igazi szeretet. Csak lejött, hogy felfogd, értékes vagy. Nem kérdezett, csak megtett érted mindent, hogy legalább egy kicsit megérts ebből a csodából, és Őt válaszd. Csak lejött hozzánk és olyanná lett, mint mi, hogy majd úgy jöhessen vissza, amilyen Ő valójában. Nem egy kopott, rongyos vándortanító, hanem a világegyetem Ura. És érted jön vissza. Azért, hogy végre véget vessen a bűnnek, a sötétségnek, a pusztításnak, és örök életet adjon Neked. Hogy láthasd végre az Isten igazi arcát...

2009. október 26., hétfő

Indulj hazafelé...


„Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened.”
Lukács evangéliuma 15:18

Van, hogy csak haza akarsz menni. Nincs igazából szükséged semmire, csak egyre, az otthonodra. De ha becsukod magad mögött a kis lakás ajtaját, kattan a sok biztonsági zár, és reméled, hogy ezzel kicsuktad a mögötted lévő világot, rájössz, hogy valami még hiányzik. Nem vagy otthon. Nem érzed igazán hazádnak a „négy fallal” körülvett lakóparki lakást, vagy a kertes házat, vagy a bérház sokadik emeletének félreeső zugában lévő kis szobát. Valahogy nem az igazi. Hazaértél, de mégsem vagy otthon.

Vagy nem mersz hazamenni? Úgy érzed, nem fogadnának tárt karokkal, és csak azt kéne hallgatnod, amit már te magad is tudsz, amire már te is rájöttél, hogy hibáztál? Hogy bűnös vagy, hogy eljátszottad mindenedet, és neked nem jár még egy esély? Ő tud mindenről. Ismeri gondolataidat, hogy még azon töprengesz, mihez is kezdj életed romba dőlt tégláival. Ő tudja, miken mentél keresztül.

Ennek ellenére vár rád. Atyád minden nap kimegy a keresztútra, hátha jössz, hátha rájöttél, hol van az otthonod. Hátha elhiszed róla a valóságot, hogy Ő más, mint amilyennek sokan gondolják, hátha rájössz, hogy neked magadnak kell Őt megismerni ahhoz, hogy igazán dönteni tudj jó és rossz között. Atyád minden nap vár, és még a nevedet is belekiáltja az éjszaka csendjébe. Azért, hogy egyszer útra kelj, elindulj Felé csomagok nélkül úgy, ahogy vagy. Azért, hogy végre elindulj haza.

2009. október 21., szerda

Valahol itt kezdődik...Ennek is eljött az ideje, hogy blogot írjak. Eddig csak kézzel írt naplóval próbálkoztam, egy darabig ment is, aztán valahogy abbamaradt.

Alapjaiban véve szeretek írni; rövidebb eszmefuttatásokat, színdarabokat, meg csak úgy, valami szépet. Szeretnék valami maradandót hagyni magam után; nem mondom, hogy "megváltani a világot", mert azt már Valaki megtette egyszer helyettem, és sikerült is neki, csak valahogy változtatni a mostani állapoton. Szeretnék segíteni az embereknek élni. Élni NAGYBETŰSEN, teljes értékűen, igazán, boldogan. Átadni azt, amit én is úgy kaptam, hogy ők is adják tovább.
Karinthy Frigyes írja Előszó című versében (ami az egyik kedvencem):  

"Nem mondhatom el senkinek,
elmondom hát mindenkinek

Próbáltam súgni, szájon és fülön,
mindnyájatoknak, egyenként, külön.

A titkot, ami úgyis egyre megy
S amit nem tudhat más, csak egy megy egy.

A titkot, amiért egykor titokban
Világra jöttem vérben és mocsokban,

A szót, a titkot, a piciny csodát,
Hogy megkeressem azt a másikat
S fülébe súgjam: add tovább." [...]Valahogy ilyen vagyok én. Javíthatatlan idealista egy realista férjjel :) akit nagyon nagyon szeretek. Ő életem legnagyobb ajándéka. Hálás vagyok, hogy megismerhettem őt, és két hónapja összekötöttük az életünket. Úgyhogy most élem a friss házasok nemmindennapi életét új albérletben és új munkával együtt. Nem a legegyszerűbb ez a sok újdonság, de Vele sokkal könnyebb. 


Magamról még annyit, hogy mindenem a színház, színjátszás. Igazán akkor érzem jól magam, ha írhatok, rendezhetek, és néha még a színpadra is felléphetek. Szeretem nézni azt az előadást, amin olyan sokat dolgoztunk, amibe beleírtam valahogy az érzéseimet és saját magamat is. Ahogy látom, hogy egyik jelenet megy a másik után, és mindenki játszik a színpadon, az egy csoda. Komolyan, olyankor úgy érzem, bárcsak örökké tartanának azok a pillanatok, és a történetnek soha ne lenne vége. Bár, valahol nem érnek véget ezek. Valahol bennünk folytatódnak tovább... Ha igazán megérintett egy darab, nem tudod a következő pillanatban félretenni, nem tudsz igazán úgy kilépni a valóságba, hogy ne vinnéd a gondolataidban magaddal azt, amit láttál, aminek a részese lehettél, és ne élne benned tovább. Ilyet szeretnék én is mindig alkotni, amilyennek a nézők is a részesei lehetnek, ami beleszövi magát a gondolataikba, és életre kel bennük. 

Egyszer Kedvesemmel megnéztünk a Rómeó és Júliát Alföldi Róbert rendezésében. Na, valami ilyenről beszélek. Az a darab a nézők között és a nézőkben játszódott. A mellettünk lévő erkélyből hajolt ki Júlia, és Rómeó a nézők "vállán" keresztül mászott az erkély alá. A csaták közöttünk játszódtak, és a történet bennünk élhetett tovább. Fantasztikus élmény volt. Egy igazi színdarab, ami nem ért véget azzal, hogy a függöny legördült, az emberek egymás után kivették kabátjukat a ruhatárból, és hazaindultak, vissza a komor valóságba. Ezt a darabot mindenki magával vitte, mert a saját bőrén érezte a két család gyűlöletét, a szerelem erejét, az erkölcsi győzelmet, ami természetesen a halált jelentette... Ilyen az igazi darab. 


Most befejezem mára. Várom a kommenteket!