2010. december 26., vasárnap

Ima, mint eddig soha

"Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgy hogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk! Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!"
Apostolok Cselekedetei 16:25-31

Néhány szelet beigli maradt már csak a tálcán egy-két törött lábú mézeskalács-figurával. Az ünnep utolsó napja, és már te is kezdesz némán visszalépni a hétköznapok világába. Magad mögött hagyod az advent csendjét és békéjét; mész, mert menned kell tovább. Vár rád a következő akadály, egy újabb hét, nemsokára pedig egy újabb hónap, egy következő év.

Mielőtt fejest ugranál a tengerbe, kérlek, állj meg néhány percre. Ma reggel, mielőtt innen tovább indulnál az agyadban lévő terveket és a mindennapok kihívásait követve, énekelj velem! Egyszerű szavaiddal, az ének dallamán keresztül imádkozz a menny Istenéhez!

Énekelj Istennek úgy, mint még soha. Énekelj arról, ami a szíveden van, amit érzel, amit gondolsz, aminek örülsz, amitől rettegsz. Énekelj a vágyaidról, titkos álmaidról, arról, amit iránta érzel, és arról a helyzetről, aminek a kellős közepén állsz némán és értetlenül.

Énekelj, és Isten nem hagyja válasz nélkül! Falak, akadályok, börtönök omolhatnak le körülötted, és ha fizikailag nem is történne semmi, a szívedben akkor is érzed: szabad vagy. Szabad vagy, hogy higgy az Ú Jézusban, hogy érezd az ölelését, a jelenlétét, a vele való közösséget az életedben. Szabad vagy, hogy rábízd az életed, és bármit hoz az a bűvös 2011, te tudsz majd énekelni. Lehet, hogy a fájdalom csal közben könnyeket a szemedből, vagy az örömtől nevetsz, de énekelsz Istenhez, és Ő válaszol!

2010. december 19., vasárnap

Mert megígérted!


"Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr."
Ézsaiás könyve 25:8

Percről percre egyre közelebb kerülsz a régóta várt Szentestéhez. Karácsonyi dalokat dúdolsz már hetek óta, és mindennél jobban várod, hogy azokkal tölthesd ezt a néhány napot, akiket igazán szeretsz, akik a családot jelentik a számodra.

Ebbe a boldog várakozásba és készülődésbe a magányos, gondolatokkal teli éjszakákon akaratlanul is belopódzik a fájdalom, és eszedbe jutnak, akik már nem lehetnek ott az ünnepen. Lecsukod a szemed, és magad előtt látod a kedves arcokat; de már csak az emlékeidben kívánnak neked boldog karácsonyt. Menniük kellett, és csak keserű űrt hagytak maguk után. Aztán szertetteidre gondolsz, akik igen, ma még ott vannak melletted, de mi van, ha...

Akármennyire is igyekszel, nem lehetnek itt tökéletes ünnepeid. Valahol valaki mindig hiányozni fog az asztaltól. De hidd el, ez nem tart örökké, mert advent van! Nem a karácsony előtti bevásárlás őrülete, nem a "kinek mit vegyek?" kétségbe esett kapkodása, hanem az emlékezés és a boldog várakozás ideje. Emlékezünk arra a csodára, ami több mint 2000 éve történt, és várjuk az ígéretek teljesedését. Várjuk, hogy Jézus újra visszajöjjön, és véget vessen a halálnak, és minden rossznak, ami ezen a Földön megmérgezte az életed. Nem kell majd többé soha, senkitől elköszönnöd; nem lesz ásó, kapa és nem kondul meg többé az a bizonyos "nagyharang". Ő majd letöröl minden könnyet a szemedről.

Ma reggel kérlek, állj meg egy pillanatra, és emeld fel szemed az ég felé! A Te Istened megígérte, hogy így lesz. Te csak várd, az advent nemsokára célba ér!

2010. december 12., vasárnap

Isten erős karja tart!

"magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael itt a Jordánon. Mert Istenetek, az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek, az Úr a Vörös-tengerrel is, kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor."
Józsué könyve 4:22-24

Tajtékot vet, tombol előtted a víztömeg, és neked a túlparton folytatódik tovább utad. Át kell jutnod, nincs más megoldás. Orrodban szinte érzed a bukás szagát, ahogy egyre jobban keveredik a lehet és a talán illatával. Csak állsz a parton, és szeretnéd, ha csoda történne. Szeretnéd, ha utad folytatásával egy stabil híd kötne össze, vagy egy kiskapu, ami óvatosan kikerüli ezt az egész helyzetet; de neked lépned kell, előre. Lépned, és bíznod abban, aki eddig is kísért az úton, és aki most sem közömbös irántad.

Lassan rászánod magad, és egyik lábaddal a másik után belépsz a hullámok közé, és ekkor, igen ekkor már érzed, hogy nem vagy egyedül. Isten vezeti a lépésedet, és csodát tesz veled, benned, körülötted. A Jordán kettéválik, és te az Ő oldalán állva jössz ki győztesen a küzdelemből. Isten hatalmas. Isten cselekszik. A te életedben is.

Isten erős karja tart, és ha kell, szétválasztja előtted a vizeket, ha kell, átemel a folyó felett, és ha úgy a legjobb neked, akkor "csak" végigkísér a folyón keresztül. Az Ő hatalma és ereje nem változik.

Egyet kér ma reggel tőled: ne felejtsd el ezeket a csodákat! Emlékezz vissza, amikor megmenekültél egy-egy viharos esetben! Gondolj vissza arra, amikor a Mindenható utat készített neked egy problémán keresztül, és jusson eszedbe az is, amikor Ő veled küzdött keresztül a tengeren. Ne feledkezz meg ezekről a tapasztalatokról, és add tovább őket, hogy mások is megláthassák: Isten erős karja tart!

2010. december 4., szombat

Gondolj Rám!

"Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem."
Zsoltárok könyve 63:7

Hányszor gondolsz egy nap arra, akit igazán szeretsz? Hányszor jut eszedbe, hogy van társad, férjed, feleséged, barátod, barátnőd, szeretted? Rápillantasz a kezeden csillogó karikára, és tudod, hogy Ő szeret. Telefonálás közben a tekinteted rátéved az irodád asztalán lévő képre, és belül a szíved mélyén elmosolyodsz. A rádióban szól a zene, és meghallod a ti számotokat. Az utcán elhalad melletted valaki, és ugyanazt a parfüm illatát érzed, amit Ő kapott tőled karácsonyra. A buszon valaki a Kedves kedvenc könyvéről beszélget, valakin látsz egy ugyanolyan pulóvert, mint az övé, és közben azon gondolkodsz, mivel várjad őt este haza.

Nem lehet számba venni a pillanatokat, amikor tudatosan vagy tudat nélkül ott volt a gondolataidban a létezése, szavai, mozdulatai, szeretete; ő az életed része.

Mondd, mikor gondoltál utoljára Istenre? Könyörtelenül számolod a pillanatokat, és hamar a végére érsz. Reggeli, ebéd, vacsora előtt; amikor úgy nézett ki, hogy elkések az értekezletről; amikor lefeküdtél, és néhány szó elmormolása után már Vak Katival társalogtál kedélyesen.

De ne aggódj. Te sem jutottál most az eszébe. Mert Te mindig az eszében vagy! Ahogy te éled életed a Kedvessel, ahogy mindenről eszedbe jut, ahogy tudattalanul is ott él a szívedben, úgy élsz te Isten gondolataiban. Már azóta gondol rád, hogy te még tervként sem léteztél egyik elődöd fejében. Ő gondol rád, és minden lélegzetvételednél, minden lépésednél, gondolatodnál üzen, hogy találkozni akar veled, és szeretné, ha megismernéd.

Kérlek, ma reggel ne hagyj itt egy elhatározás nélkül, hogy közel engeded magadat Istenhez, és engeded, hogy megismertesse magát veled. Hidd el nekem, fantasztikus út vár rád, ha ezt a döntést meghozod. Különleges kapcsolat fog kialakulni közted és Közte, és egyszer csak azt veszed észre, hogy ott van Veled, a gondolataidban, és te sem akarnád, hogy ez másként legyen. Hát gondolj Rá!

2010. november 27., szombat

Kora téli számvetés

"Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem."  
Zsoltárok könyve 94:18

Reggel kinézel az ablakon, és érzed, hogy szinte végérvényesen és visszavonhatatlanul itt a tél. Már látod néhol a fehér végzetet, ami lassan beburkolja az egész tájat, elfed minden szennyet és hibát, és néhány pillanatra szebbnek mutatja a várost.

Leülsz az ablak elé, kezedben forró tea, kint nulla fok körül táncol a hőmérő, bent kellemes meleget ont a régi radiátor. Megmásíthatatlanul közeledik az év vége, és szívedben már ott lapul csendesen a számadás kényszere. Tudod, hogy meg kell állnod, és vissza kell nézned a magad mögött hagyott évre, hogy emelt fővel léphesd majd át azt az éjfelet.

Gondolataid nekiindulnak, és szép lassan visszatérsz a múltba, a mögötted álló idő napjaiba, és felsóhajt benned a kérdés: Hogyan? Hogyan lehetséges ez? Hogy-hogy még mindig itt vagy, és futod a pályádat? Két embernek is sok lett volna, amin keresztülmentél idáig, de még állsz, és tudod, érhetnek még "meglepetések". Feltörnek belőled a régi érzések; egy sajgó fájdalom, amikor úgy gondoltad, innen már nincs tovább; remegő térdeid a fáradtságtól; saját könnyes tekinteted, ahogy vádlón néz vissza rád a tükörből; a gyengeség és kétségbeesés érzése, amikor legszívesebben kifutva a világból hagytad volna ezt az egészet.

De mégis is itt vagy. Kemény élethelyzeteken mentél keresztül, de ma reggel is kaptál egy újabb lehetőséget az életre.

Mindezt azért, mert Isten szeret. Ő csinálta veled végig ezt az egészet. Ő adott neked erőt és kitartást, Őmiatta van még életed. Ő megy veled minden nap az úton, ezért hát indulj tovább emelt fővel, mert Isten melletted áll!

2010. november 21., vasárnap

Te megteheted!

"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám."
Máté evangéliuma 25:34-36
Éhesek vagyunk. Napról napra, hónapról és évről évre egyre éhesebb az Ember. Éhes a szeretetre, a megbecsülésre, az igaz barátságra, a valódi örömre, a felszabadult nevetésre, a gyermekek ártatlan mosolyára. Éhes az Ember, ki adhat neki enni?

Nézz kérlek ma reggel a tükörbe, és tedd föl ezt a kérdést a fürdőszobád csendjében: Éhes az Ember, ki ad neki enni? Nézz mélyen abba az arcba, akit lehet, hogy álmosan csak félve ismersz fel, és mondd ki: Te!

Te tehetsz azért ma és holnap és minden nap valamit, hogy szűnjön ez az éhség a világban. Te áraszthatod Isten szeretetét az Emberre, te élhetsz emberséges életet! Te tehetsz egy lépést a szomszédod felé kenyérrel a kezedben, mert számára talán már most hónap vége van. Te lepheted meg munkatársadat egy mosollyal hétfőn reggel, hiszen épp elég dolgon ment már eddig is keresztül. Te adhatod tovább Isten ajándékát a körülötted élőknek akár a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb dolgon keresztül. Te vagy az az Ember!

Nem mondom, hogy könnyű dologra mondtál igent, de az eredmény örök lesz; majd meglátod Isten országában!

2010. november 14., vasárnap

Útvesztők helyett

"Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk."
Hóseás 14:10

Legjobb az egyenes út. - hangzik fel valahonnan a távoli múltból egy már szinte elcsépelt mondat, egy közhellyé vált szólás. Az egyenes út. De te ennek ellenére előszeretettel választod sok esetben az "S" kanyarokat, és inkább bolyongsz az élet útvesztőiben még egy pár kört, hogy utána magad is belásd, tényleg a másik úton kellett volna indulni.
Okos, tapasztalt, önálló emberként meg van a jogod hozzá, hogy magad dönts útjaid folytatásáról. Te választasz, hogyan tovább. Tudom, hogy nehéz igazán a tetteiddel beismerni, hogy van nálad okosabb, bölcsebb lény, aki jobban tudja, melyik út válik a javadra. Kifejezetten nehéz átadni a kormányt életed felett Valaki másnak, annak ellenére, hogy belső érzékeid is ezt tanácsolják. Megmakacsolod magad, és csak újabb köröket rósz a körforgalomban.
Nem tudom, merre tart most az életed, barátom. Éppen egy "S" kanyarból tartasz visszafelé a csomópontig, vagy a köröket teszed egymás után a körforgalomban, mert nem vagy benne biztos, hogy tényleg az lenne a legjobb út számodra. Isten ma egy egyszerű üzenetet küld neked: Válaszd az Ő útját! Válaszd azt az egyenes utat, melyet keresztjével jelez. Nem azzal leszel igazi bölcs és értelmes ember, hogy a saját fejed után mész szakadatlanul, hanem hogyha elfogadod, Isten hatalmasabb nálad, és Ő jobban tudja.
Isten azt kéri tőled, hogy vess véget bolyongásaidnak, hagyd abba a köröket a körforgalomnál, és indulj el vele egy közös úton, egy egyenes úton a menny felé.

2010. november 7., vasárnap

Csak egy út létezik...

"Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppúgy, mint ők."
Apostolok cselekedetei 15:11
"Ha jó leszel, biztosan a mennybe jutsz!" - csengenek még mindig füledben a szavak, melyeket gyermekkorodban hallottál. Ha jó leszel, ha szót fogadsz, ha engedelmeskedsz, akkor ott lesz a helyed a mennyek országában. Ha jó leszel. Ha elég jó leszel.

És te próbálkoztál foggal és körömmel. Akartál jó lenni. Küzdöttél érte, félredobtál minden felesleges terhet, minden erőddel dolgoztál rossz szokásaid ellen, és mindent megtettél azért, hogy elég jó legyél a menny mércéjéhez mérve. És mégsem érzed az öröklét illatát orrodban. Szárnyaid még mindig nem nőttek ki, és még mindig a földön jársz.

Ma reggel fájdalmasan felsóhajtasz, hogy ez neked nem fog sikerülni. Bármennyire is igyekszel, valahogy nem megy. Bármennyire is törekszel arra, hogy te igazán jó ember legyél, a menny kapuját még csukva látod magad előtt.

Isten látja ma reggel kétségbeesett helyzetedet, és üzenete hozzád szól. Nem a te görcsös erőlködéseid, dicséretre méltó jótetteid hozzák el számodra az örök életet, az üdvösséget, hanem csak és kizárólag Jézus Krisztus áldozata. Csak egy út létezik. Csak ezáltal az áldozat által állítja Isten helyre mindazt, amit az ember tönkretett. Egy dolgot tehetsz: Kapaszkodj Isten kegyelmébe, fogadd el érted hozott áldozatát, az üdvösség pedig már a mától a tiéd.

2010. október 30., szombat

Kétezer éves imádság

"Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
Máté evangéliuma 6:9-13

Reggel felébredsz, és automatikusan mozdul a szád AZ imára. Este lefekszel, és álmodban is el tudnád mormolni, amit gyerekkorodban tanultál. De belegondoltál valaha is, hogy mit imádkozol? Hogy miért imádkozol? Súlyos szavak hagyják el a szádat, talán sokszor anélkül, hogy értenéd.
A menny Istenéhez imádkozol, aki kezében tartja a világmindenséget. Azt kéred, hogy legyen szent az Ő neve ne csak az angyalok között, hanem a te életedben is. A kezébe teszed az életed azzal, hogy kijelented, "legyen meg a te akaratod", elismered, hogy kettőtök közül ő az okosabb, a bölcsebb. Akármi jön, akármi vár rád, legyen úgy, ahogy Ő akarja. Ha fáj is, vagy ha kimondhatatlan örömet okoz, a vezetés legyen Istené.
Nem azt kéred, hogy jól élj ebben a hónapban is, hanem csak a mai szükségleteid betöltését. Bűneid bocsánatáért könyörögsz, de ez kölcsönös. Isten megbocsát, neked is ugyanezt kell tenned mások és akármennyire nehéz, még önmagad felé is.
Ezzel, a már gyermekkorodban elmondott imával elismered, hogy nem tehetsz semmit a gonosz ellen. Egyedül gyenge vagy, csak Isten segítségével tudsz győzni, és kéred, hogy tartson veled a mindennapok óriásai ellen.
És dicsőséget adsz Istennek. Elismered, hogy minden, amit eddig elértél, Isten ajándéka. Elismered, hogy Ő szabja meg az időket és a törvényt, Ő hoz lehetőségeket az életedben, Ő helyezett oda, ahol végzed a hivatásodat.
Azt kívánom, hogy ma reggel ezt jelentse számodra a Miatyánk, és velem együtt tudj rá Áment mondani!

2010. október 23., szombat

Uram, jó leszek!

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék."
Pál levele az efézusiakhoz 2:8-9

"Ígérem, jó leszek, mától megváltozok. Mától olyan leszek, mint akit kicseréltek. Nem fogok türelmetlenül cselekedni, és mindenkihez lesz egy kedves szavam. Mától mindig átadom a helyem a buszon az idősebbeknek, és beállok önkéntesnek az egyik segélyszervezethez. Soha többet nem mondok semmi rosszat senkiről sem a háta mögött, és minden este küldök egy imát Istenhez azokért, akik nem szeretnek engem. Mától minden más lesz, mert célom a menny, Isten országa. Én oda fogok kerülni!"
Kemény elhatározásodat tettek követik, és valóban, minden követ megmozgatsz azért, hogy valóra váljon az álmod, és elérj Isten országába. Mindössze egy bökkenő van. Így soha nem fogsz oda jutni. Soha nem leszel elég jó ahhoz, hogy megüsd a menny mércéjét, és visszanyerd az oly régóta elvesztett örök életedet.
Isten mindezt már megtette helyette. Fia halálán és feltámadásán keresztül megszerezte számodra, és neked akarja adni, mert szeret. Már mától örök életed lehet, ha végre felhagysz az önmegváltás hóbortjával, és hittel belekapaszkodsz Istenbe. Ha elhiszed, hogy Fia áldozata számodra is elegendő, és az Ő ingyen kegyelméből élhetsz örökké. Ismerd meg Istent annak, aki Ő valójában, kapaszkodj bele hiteddel, és Ő majd átformálja az életedet.
Ma reggel Isten azt kéri tőled, hogy hagyj fel a hősködéssel, fogadd el, hogy Jézus vére számodra is elég, mert mindez az ő ajándéka.

2010. október 16., szombat

Isten Embere

"Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával."
Zsoltárok könyve 45:8

Ismét végére értél egy fárasztó hétnek, de már előtted is áll a következő. Lépsz, mert lépned kell mindig előre, de van, hogy nem tudod, hova is vezet az a bizonyos lépés. Néha felteszed magadnak a kérdést: Mit keresek én itt? És harcolsz az Istennel, hogy te erre nem vagy alkalmas, és nem bírod, nem érted, mit akar éppen ott veled. Érveket sorolsz fel egymás után; úgy érzed, soha nem fogysz ki a kifogásokból, és csak mondod, mondod ami a szívedben van.
Isten rád néz, és mosolyog. Megvárja, mi kifogy a tárad, nem vág a szavadba. Megvárja, míg üres kézzel, kifogások nélkül állsz előtte, és meghallgatod az Ő érveit.
"Nézd, tökéletesen megértelek. Nem egyszerű ez az egész, de én hiszek benned! Valami fantasztikusat látok, ha rád nézek, ezért választottalak téged örömmel erre a feladatra. Én tudom, hogy velem képes vagy rá. Ne add fel, csak bízz bennem! Te vagy az én Emberem!"

2010. október 10., vasárnap

Egy apró mag

"Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal."
Lukács evangéliuma 8:15

Valaki számára csak egy fekete könyv, amit felmenőitől örökölt, a polc dísze, a vendégek csodálják a régiségét, szépen megmunkált kötését, és feltűnően jó állapotát. Évtizedek, talán több, mint egy évszázad óta csak egy tárgy, és semmi más, ami otthonosabbá teszi a kis lakás irodalmi részét. Valaki számára egy letűnt kor rég elfeledett, idejét múlt ereklyéje, amin a társadalom már rég túllépett. Van, aki úgy tekint rá, mint éles fegyverre, amit bármikor testvére ellen fordíthat, bizonyítva vele saját igazát. És van, aki számára az élet illatát hordozza magában.

A könyv ugyanaz, csak az nem, aki olvassa. A mag ugyanaz, de a föld más és más, amibe belehullik. Rajtad múlik, melyik csoportba tartozol! Rajtad múlik, hogy kihajt-e benned az élet Igéje, Isten üzenete, és meghozza-e a maga termését.

Isten üzen minden reggel, minden nap minden percében szórja a magot szíved talajára. Rajtad múlik, hogy eredményes lesz-e a vetés vagy sem. A te döntésedtől függ, hogy nyitott, jó szívbe érkezik-e, vagy elveszik az élet gondjai közt, és soha nem fog átformáló erővel hatni az életedre.

Ma eldöntheted, hogyan legyen tovább. Ma reggel itt a lehetőség, hogy meghalld Isten üzenetét, hogy befogadd szívedbe azt a kis magot, és így átformálja a Mindenható az életedet.
Legyen egy termékeny napod!

2010. október 3., vasárnap

Nyolc óra munka...

"Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít."
Példabeszédek könyve 10:4

Munka. Manapság sajnos nem mindig a legpozitívabb gondolat jut eszébe az embereknek e szó hallatára. Munka, ami fárasztó, ahol kihasználnak, ahol éhbérért dolgozol, vagy amid nincs is, mert hónapok óta nincs rád szükség sehol.

Ebben a túlhajszolt, feje tetejére fordult világban elvesztette a munka a méltóságát, a lélekemelő tulajdonságát, az igazi valóját és miértjét. Már nem hisszük azt, hogy a munka nemesít, már nem okoz örömet, hogy dolgozhatunk, már nem hoz lázba minket egy új felfedezésünk hivatásunkkal kapcsolatban. Az édeni munkából sok esetben az élettel vele járó szükséges rossz lett.

Pedig mennyivel másabb lenne a világ, ha ez az ige átformálhatná a szíveket!

Isten ma reggel ezt az igét küldi neked és nekem. Azt szeretné, ha a munka világában is az Ő képviselői lennénk; ha becsülettel, méltósággal vennénk fel a legegyszerűbb hivatást is, és szorgalmasan, ésszel végeznénk, amikor annak van az ideje.

Ma ne panaszkodj azért, hogy valaki nem végezte el rendesen a munkáját, hogy az eladó, az árufeltöltő vagy a buszvezető lusta volt, hanem te végezd becsülettel a munkát, mert Istent képviseled ebben a világban.

2010. szeptember 25., szombat

Aki még mindig "vagyok"..."Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"
Máté evangéliuma 14:26-27

Határidők, munkahelyi vagy magánéleti megoldásra váró problémák, anyagi helyzet, lelkiállapotod; a feszített tempó, ami körülvesz, és úgy érzed, ebből már soha nem menekülhetsz. Úgy érzed, hogy a mindennapi futásod, küzdelmed egy cseppet sem viszi előrébb a dolgokat; mintha csak egy mókuskerékben futnál, és koptatnád a ki tudja hányadik cipődet. Az élet tengere tajtékzik körülötted, és érzed, mindjárt az utolsókat nyeled a vízből. Félve hajtod álomra a fejed, mert látod magad előtt a holnap vicsorgó óriásait, akik csak a vesztedet akarják. Félsz, hogy kudarcot vallasz, félsz, hogy belebuksz a próbálkozásaidba, és félsz, hogy valami szörnyű dolog nő ki abból, ami éppen körülötted táncol.

Ekkor egy halk hang szólal meg egészen közel hozzád! "Ne félj, én vagyok!" Ne félj, mert én még mindig vagyok, még mindig ugyanaz vagyok, ahogy azt évezredek folyamán tapasztalták meg őseid. Ne félj, én vagyok, melletted! Ismerem, mi vesz körül téged, de tudom, hogy együtt győztesen kerülünk ki ebből a csatából is. Tudom, hogy minden homályba veszett a szemeid előtt, de bízz bennem, én melletted vagyok, és soha nem hagylak el. Ez a vihar érted van, hogy megtapasztald a győzelem ízét. Nem lesz könnyű, de én VAGYOK. Melletted.

2010. szeptember 18., szombat

Egy falat kenyér


"A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek."
Példabeszédek könyve 22:9

Szeretnél hinni az emberi jóindulatban, de annyi csalódás ért már. Valaki odajön hozzád, és kér kereken öt forintot, adsz neki egy húszast, és ő buzgón áldat téged az Istennel, hogy megvan a napi felese, és még pénze is marad. Állsz a pályaudvaron a sorban, hogy jegyet vegyél a vonatra. Odalép valaki, és hozzád esdekel. Te a kezébe nyomsz egy gyönyörű, hatalmas almát, amit otthon szerettél volna a méltóságteljes nyugalomban elfogyasztani, de ő közli veled, hogy megvár, míg megveszed a jegyet, mert neki nem a gyümölcs kell, hanem az a papír, az a fém... Végül egy férfi közli veled a buszmegállóban, hogy nem kertel, nem hazudik, ő alkoholra gyűjt; ki tudnád segíteni?
Legszívesebben kiáltanál, hogy ez nem lehet igaz! Mi lett veled, EMBER? Hol van a méltóságod? Hol a józanságod? Hová lett az életed? Nem mondhatom meg, és nem is akarom, hogy adj-e pénzt a koldusnak, vagy sem. Ez is olyan kérdés, amire nem lehet fekete-fehéren igent vagy nemet mondani.
Csak arra kérlek, mondj egy imát velem együtt, hogy ma és holnap, és azután is jóságosak tudjunk lenni! Imádkozz velem együtt azért, hogy Istené legyen a szívünk, hogy áldására legyünk ennek a világnak, hogy legyünk fény a sötétben, és tudjunk adni a kenyerünkből az éhezőnek! Imádkozz ma velem együtt azért, hogy legyen vége a gonoszságnak, és végre jöjjön el az Isten országa!
Ámen.

2010. szeptember 11., szombat

Ne hidd, hogy mindegy..."Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk."
Pál levele a Rómabeliekhez 14:7-8

Mit főzzek, Drágám? Mindegy. Milyen zenét tegyek be? Mindegy. Mikor látogassuk meg a szüleidet? Mindegy. Mit vegyek fel? Mindegy. Porszívózol vagy inkább mosogatsz? Mindegy. Almazöld vagy narancsságra? Mindegy. Élet vagy halál? Mindegy.

Minden mindegy. A lét apróbb dolgaitól az életbevágó kérdésekig mindenre ez a válaszod. Mindegy, hogy mi kerül az asztalra, mindegy, mivel töltöd a szabadidődet, és mindegy, mi lesz veled, mert már úgysem érdekel ez senkit, még téged sem. Mindegy, hogy élsz, vagy már eltemettek, mert már elvesztetted nagyratörő, világmegváltó, idealista álmaidat; már az álomhivatásodat is megszokásból végzed; céljaidat feladtad; megalkudtál, és belesüppedtél a szürke hétköznapok "mindegy-világába".

Ébredj fel, és felejtsd el egyszer s mindenkorra ezt a szót: mindegy. Igenis van Valaki, akinek nem mindegy, hogy élsz-e vagy meghaltál. Van Valaki, aki számon tartja szíved minden dobbanását, minden lélegzetvételedet, minden mozdulatodat. Van, akinek rengeteget jelentesz.

Egyedinek és csodálatosnak alkotott meg téged, a világmindenséget adta oda azért, hogy te ma reggel felébredhess, és elolvashasd ezt a néhány sort. A saját életét áldozta azért, hogy te élhess; így már nincsen mindegy.

Hát töröld ki ezt a szót a fejedből örökre! Adj hálát azért, hogy élhetsz ma is, és tűzd ki az új célt szemeid elé: Élj Érte! Élj Istenért! Ismerd meg Őt, és mutasd be életeddel Jézus Krisztust a világnak. Mondd el másoknak is, hogy nem mindegy...

2010. szeptember 5., vasárnap

Az a nagy nap


"Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen."
Pál levele az efézusiakhoz 5:25-27

Kilépsz a forró zuhany alól, és kezdetét veszi az a bizonyos készülődés. Ez az a nap, amire olyan régóta vártál. Mindenből a legjobbat, legszebbet választottad ki külön erre az alkalomra. A fodrász lázas gonddal tűzi fel tincseidet, a ruhát fűzik, igazítják rajtad, a cipő, a különleges csokor, "a valami régi, valami új, valami kék és valami kölcsönkért" is mind megvan. Sehol egy folt, gyűrődés, hiba. Tökéletes. Elkészültél, mint remekmű. Mindenki csodál, körülugrál, kérésedet lesi, de mindez számodra csak másodlagos. A lényeg ott vár az oltárnál. Ő, akinek igent mondtál, aki számára te vagy az Egyetlen a száz-meg százezerből, a Minden, az Örökké. Ő, aki érted véghezvitt minden lehetetlent.

Jézus Krisztus, aki életét adta az egyházért. Az egyházért, ami nem egy ház, nem egy megfoghatatlan, személytelen intézmény, hanem Te és én. Teérted és énértem vállalta a szenvedést. Teérted és énértem döntött úgy, hogy nem kell neki a menny tisztasága, dicsősége, fénye és boldogsága, ha nem oszthatja meg azt velünk. Az Isten Fia, mint a vőlegény vár egy napot, amikor te és én ott állhatunk előtte, mint az egyház tagjai tisztán és fehéren, mert Ő a vérével kifizette mindennek az árát.

Tudod, olyan felfoghatatlan ez az egész, mintha álmodnál, de mégis igaz. Mondd, részt akarsz venni ezen a nagy napon?

2010. augusztus 28., szombat

Mert van igazság!
"De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét."
Zsoltárok könyve 9:8

Tudod, igenis van igazság. Akkor is, ha első ránézésre minden fordítva működik, mint ahogy annak igazán kellene. Egyesek a semmiért milliókat kaszálnak, te pedig éhbérért dolgozol. A híres ember vétke felett eltelik a könyörtelen idő, és a jogos büntetés, következmény látszólag sehol. Ártatlan fiatal leli halálát egy lövöldözésben; és hazudik mindenki, hogy nincs pénz...

De akkor is van igazság! "Nagyhatalmak cserélhetnek hosszú üzenetet", emberek, szervezetek, pártok irányíthatnak, kormányozhatnak, engedhetnek és büntethetnek, de az Isten örökké uralkodik. Uralkodik világunk felett, és kezében tartja az eseményeket, nemsokára pedig befejezi az ítéletet, és végre megtapasztalhatod, hogy igenis van igazság.

Isten uralkodik, bíráskodik, de ne félj. Ő igazságos. Fia halálán keresztül téged igaznak nyilvánít, és élvezheted az ítélet pozitív oldalát, amikor az Isten joga melletted áll. Sok gonoszságot tapasztalhattál már a világban, de bízz, Ő uralkodik, és készen áll, hogy ítéljen a te javadra.

2010. augusztus 22., vasárnap

Útvesztő
"Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon."
Ezékiel könyve 24:12

Esik az eső, sötét van és fázol, de sehogy sem találod az erdőből kivezető utat. Elszakadtál a csapattól, és mindenfelé mész, csak a helyes irányba nem. Vagy esetleg nagyon is úgy hiszed, tudod merre kell menni, mert ismered a térképet, minden a te fejedben van, és nem érdekel, bárki bármit mond, te mész az elképzeléseid után, és egyszer csak egy hatalmas csalánmező közepén találod magad.

Eltévedtél. Fogalmad sincs, merre kéne menni, hogy megtaláld a helyes irányt. Az első kétségbeesés után, mikor már van időd nyugodtan végiggondolni a történetet, végre meghallod, hogy valaki a neveden szólít. Téged keres. Érted jön.

Lehet, hogy eltévedtél az elmúlt héten az élet útvesztőiben. Lehet, hogy túl nehéz volt hordozni a terheket, lemaradtál, mert nem bírod cipelni őket. Lehet, hogy csak a saját eszed után mentél, és nem akartad elhinni, hogy van nálad okosabb is.

Mindegy, hogyan tévedtél el. Valaki a neveden szólít, miközben te bolyongasz valamerre, és szeretne megmenteni téged. Szeretné, ha hozzá tartoznál.

Ma reggel Isten kinyújtja feléd a kezét. Te csak ragadd meg, és kivezet bármilyen nehézségből, mert Ő ma is köztünk van.

2010. augusztus 15., vasárnap

Egy különleges vacsora"Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem."
Jelenések könyve 3:20

Velem vacsorázol? - kérdezi tőled bizakodóan, te igent mondasz, és kezdetét veszi egy különleges kapcsolat. Te és Ő. Fantasztikus érzés. Egyre több időt töltetek együtt, jobban és jobban megismeritek egymást, és érzitek, tudjátok, együtt a legjobb. Egyre szorosabban kötődtök egymáshoz, és egy nap eldöntitek, nem akartok többé a Másik nélkül vacsorázni, és összekötitek az életeteket. Aztán minden este ott ültök egymással szemben az asztalnál, és még a legegyszerűbb hónap végi étel is így különleges, mert tudjátok, ez a kapcsolat az örökkévalóságig tart.

Isten ma reggel ezt a kérdést teszi fel neked. Komolyak a szándékai veled, ezért randira hív, veled szeretne vacsorázni. Azt szeretné, ha igazán közel kerülhetnétek egymáshoz, és ha összekötnéd vele az életedet. Mindig veled akar lenni, hogy ne érezd magad többé magányosnak. El szeretné venni a terheidet, gondjaidat, rossz kedvedet, céltalanságodat, és egy teljesértékű élettel akar megajándékozni. Hogyan válaszolsz, ha Isten randira hív?

Ezt a reggeli dicséretet két kedves ismerősömnek szeretném ajánlani, akik a mai napon Isten és emberek előtt fogadnak örök hűséget egymásnak. Kedves Márti és Marci! Csak annyit kívánok, Isten vacsorázzon veletek minden nap! Legyetek nagyon boldogok!

2010. augusztus 7., szombat

Nem testvér ellen...
"Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság ellen, amelyek mennyei magasságban vannak."
Pál levele az efézusiakhoz 6:12

Ahogy felnősz, veled együtt változik körülötted a világ. Változik a baráti köröd, az ismerőseid köre, más embereket mondasz munkatársaknak, szomszédoknak, csapattársaknak. Nem tudod mindenkivel tartani a kapcsolatot, akivel valaha is összehozott az élet. Fájdalmas, ahogy fokozatosan megszakad a barátságok, és ezt a fájdalmat nem veszi el az, hogy közben újabb emberekkel ismerkedsz meg. Fáj, hogy akikkel régen összetartoztál, szinte észrevétlenül a feledés homálya burkolja be őket. Lehet, hogy a különböző közösségi oldalakon az ismerőseidként hozzád tartoznak, de már csak a "valahonnan ismerem" kategóriában gyarapítják a népességet. A kérdés az, hogyan váltál el ezekről az emberektől? Haragban vagy teljes békességben?

Nem test és vér, nem testvér ellen van a harcunk, hanem az ellen, aki ezt az egész háborút elindította. Egymás iránt egyetlen kötelességünk van, ami mindent magában foglal: "szeresd felabarátodat, mint magadat".

Indulj ezzel a mottóval az előtted álló hétre! Keresd az alkalmat, hogyan tudnál segítségére lenni embertársaidon, és szeress! Szeresd őket, akkor is, ha nagyon nehéz. Szeresd őket akkor is, ha nem érdemlik meg. Szeresd őket akkor is, úgy látod, semmi értelme, és ne feledd, a harc nem ellenük van!

2010. július 31., szombat

Amikor Jézus kiáll melletted…


„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom mennyei Atyám előtt.”
Máté evangéliuma 10:32-33
Tudod, Atyám, ő egy fantasztikus ember. Egy percre sem bántam azt a sok áldozatot, amit érte hoztam. Igen, már beszéltem Neked róla, mielőtt arra a 33 éves küldetésre indultam volna. Emlékszel, azt mondtam neked, hogy ha ő lenne az egyetlenegy, érte is vállalnám a halált. Ő egy nagyon értékes ember, örülök, hogy ismerhetem.

Igen, nagyon sokat küzdött, rengeteg problémája volt, Te is tudod, mi mindenen ment keresztül. Eleinte félreismert mindkettőnket, és hallani sem akart rólunk. De megváltozott. Nem is olyan rég találkoztunk, és rájött, hogy hazugság volt, amit eddig Rólad és rólam gondolt. Együtt éltünk át egy nagy kalandot, és akkor végre esélyt adott nekem, hogy igazán megismerjen; és lásd, ő már a barátom. Hozzám tartozik, és én hozzá. Minden nap beszélünk, és persze vannak olyan időszakok, amikor ritkábban látom, de én nem mondok le róla. Még mindig sok küzdelme van, de tudja, hogy velem bármit képes elviselni, hogy velem nincs olyan, hogy lehetetlen.

Nagyon szeretne már téged látni szemtől szembe, és ahogy múltkor elmesélte nekem, milyennek is gondol Téged, bevallom, eléggé közel állt a valósághoz. Mindig büszkén vállalja a barátságunkat, és szívesen mutat be minket az embereknek, ha kérik. Elfogadta az árat, amit én lefizettem érte. Tudod, ő fontos nekem, hozzánk tartozik…

2010. július 24., szombat

Nem vagy egyedül...


"Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr."
Zsoltárok könyve 34:20

Ismét vége egy hétnek. A percek, órák könyörtelenül rohannak egymás után a messzi múltba. Visszavonhatatlanul tűnnek el a napok, és reggel feleszmélsz, hogy ismét vasárnap van, és egy újabb hetet leéltél a neked kiszabott időből.

Küzdöttél megállás nélkül álmaidért, az életedért, az előtted lebegő célokért, és térdig gázoltál a próbák mocsarában. Kedves voltál, és csak átkot kaptál viszonzásul; a végsőkig becsületes maradtál, és végül te buktad a legnagyobbat; segítettél annak, akinek szüksége volt rá, de a te égbe nyúló kezedet mindenki elkerülte. Mentetted a menthetőt, hálából te lettél nincstelen.

Néha, ha visszanézel, elborzadsz, mennyi mindenen mentél már keresztül, de még mindig játékban vagy, mert Valaki megtartott. Jönnek még bajok ezután is, még nincs vége a pályádnak, de egy biztos, Isten ott megy melletted. Megőriz a bajok közepén, és szabadulást ad neked. Megcsúszhat a lábad, elveszítheted az egyensúlyod, de Ő erősen fog a kezeivel, és nem engedi, hogy a mélybe zuhanj.

Vidd magaddal ezt az igét, kérlek! Ha majd a főnök ok nélkül kiáltozik veled gondolj erre! Ha valami rossz dolog ér otthon vagy a családban, jusson eszedbe! Sok baj érhet még, de veled van az Isten!

2010. július 17., szombat

"Mert a vége még odébb van..."


"Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk."
Thesszalonikaiakhoz írt első levél 4:16-17

Elhaladsz egy temető mellett, és a kapu fölötti felirat hirdeti kőbe vésett hitünket: Feltámadunk! A pap vagy a lelkész a viszontlátás reményében adja át a sírnak szerettedet, és ott belül, a szíved mélyén te is érzed, hogy ez még nem lehet a vég. Nem állhat ennyiből az élet, és te sem akarod ennyivel befejezni. Valami belül azt súgja, létezik az "örökké".

Isten ma reggel a Biblián keresztül pontosan ezt szeretné elmondani neked. Nem ott van a vége, amikor rögök kopognak a koporsó tetején. Eljön az a nap, amikor megszólal a riadó, a főangyal és Isten harsonája, és valóban lesz feltámadás, és egy örökké tartó folytatás. Jézus visszajön, és örök életet ad neked, ha te is úgy akarod. Érted jön vissza, azért, hogy egy tökéletes világban élhess egy vég nélküli, teljes életet Vele.

Fogadd el, hogy Isten Fia érted függött a kereszten, érted fizette le az árat. Fogadd el, hogy az Ő halála és feltámadása által Neked örök életed van, és részed lesz a feltámadásban. Jézus a legnagyobb ajándékot akarja ma átnyújtani neked. Ő ezért mindent megtett és megtesz, ami rajta múlik. De a döntés a "vége" és az "örökké" között a te kezedben van. Hát dönts jól!

2010. július 10., szombat

Fájdalomcsillapító helyett...


"Gyógyíts meg Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek."
Jeremiás könyve 17:14

Hogy vagy? - kérdezi tőled ma reggel a Mindenható. Nem illendőségből, hanem azért, mert valóban kíváncsi rád. Kíváncsi arra, hogy éled meg a mindennapjaid eseményeit. Érdekli, hogyan viseled az emberélet örömeit, bánatait. Előtte nem kell megjátszanod magad, nem kell álruhás hősként harcolni az óriásokkal, nem kell összeszorított fogakkal sziszegni, hogy "köszönöm, jól". Előtte az lehetsz, aki vagy.

Mindannyiunk szívében vannak rejtett sebek, melyeket soha nem akarunk felfedni. Fájdalmukhoz azt gondoljuk, hogy hozzá szoktunk már, és nélkülük nem lenne olyan az élet, mint amilyen eddig volt. Szokások, szenvedélyek rabjai vagyunk, és próbálunk elhitetni magunk körül mindenkit, hogy ezeket bármikor abbahagyhatjuk. Bármikor felállhatunk a bárpult mellől, és örökre visszautasíthatjuk az alkoholos poharakat. Bármikor mondhatjuk, hogy ez volt az utolsó hazugság, és vége a kettős életnek. Bármikor mondhatjuk, hogy mostantól fogva hűségesek leszünk a családunkhoz, mert mi elég erősek vagyunk ehhez, nekünk menni fog. De ott legbelül érezzük, hogy mindez kimondhatatlanul távol van a valóságtól. Betegek, megkötözöttek vagyunk, és szükségünk van valakire, aki kisegít minket ebből az állapotból.

Isten ma reggel nem véletlenül kérdezte meg tőled, hogy érzed magad. Ő be akarja gyógyítani minden sebedet, és szabadulást akar hozni rabságod helyett. Hidd el, egyedül nem vagy képes minderre, de Ő tökéletes munkát végez életedben, és akkor végre gyógyultnak és szabadnak mondhatod magad, mert a végtelen Isten lehajolt hozzád.

2010. július 3., szombat

Szabadság


"Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."
János evangéliuma 8:31-32

Milliók harcoltak érte évszázadokon át, reménnyel teli és kilátástalan helyzetekben. Milliók haltak meg azért, mert hittek abban, egyszer eljön, és minden ember megízleli, megtapasztalja, megéli. Több ezer oldalt írtak róla írók, költők, dicsérték, dicsőítették és áhítoztak utána. Különböző mozgalmak születtek és haltak el egymás után, és szemük előtt ez az egy közös cél lebegett: szabadság. Szabadság nemzetnek, népcsoportnak, társadalmi osztálynak, nemnek, egyénnek.

És mondd, kedves Olvasó, ma reggel, ennyi év elteltével az emberiség történelméből, szabadnak érzed magad? Tudod, mi a szabadság? Lehet, hogy elődeink az élet számos területén sikeresen kiharcolták mára ezt a jogot, de néha érzed, hogy valami ennek ellenére megkötöz, és nem enged szabadulni. Vágysz arra, hogy kényszerek, előítéletek, rossz berögződések nélkül tudd megtölteni élettel mindennapjaidat, de valami utadba áll.

Egy gyerekkori tapasztalat fogva tart, és nem engedi, hogy valaha is értékesnek érezd magad. A főnök becsmérlései az állandó sikertelenség és kudarc cellájába zártak. Egy borzalmas élmény örökre bizalmatlanná tett az emberek iránt. A hagyományok, tradíciók megkötöztek, és nem engednek szabadulni torz istenképedtől.

Mindezek helyébe Isten ma reggel szabadságot ígér neked. Igazi szabadságot. Azt kéri, hogy figyelj az Ő szavára, egyszerű tanításaira, és élj azok szerint. Legyél EMBER az embertelen világban. Képviseld Őt a mindennapok szürkeségében is. Tanuld meg Tőle, hogyan szeresd azt, aki neked csak rosszat akar, hogyan képviseld a békét a háború birodalmában, hogyan legyél a tanítványa. Ha ma reggel elindulsz ezen az úton, meg fogod ismerni, mi is az igazság, kicsoda valójában Isten, és milyen az, amikor Ő megszabadít.

2010. június 27., vasárnap

Batyu, a batyud helyébe

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."
Máté evangéliuma 11:28-30

Fáradt vagy, és nem kívánsz mást, csak a kényelmes, puha ágyadat, vagy inkább egy lakatlan szigetet, ahol senki nem háborgathat. Dörzsölöd a szemeidet, de nem érzel semmi javulást, és semmi más nem hiányzik jobban, mint az igazi pihenés.

Esetleg rád szakadt a felhőtlen nyár, de valahogy mégsem igazán felhőtlen, mert a hétköznapi gondok és életed problémái számára nincsen vakáció. Minden reggel megtalálnak, néha esténként sem hagynak nyugodni. Rágódsz rajtuk, kétségbeesetten próbálsz megoldást találni, de csak annyit haladsz előre, mint egy egész napos hintázás során egy hintaszékkel.

Mindannyiunknak megvannak a maguk problémái, terhei, igái. Egész héten dolgozunk 8-10-12 órában, vagy esetleg kötetlen munkaidőben, ami gyakorlatilag a "reggeltől-estig"-et jelenti. Végezzük a magunk hivatását, őrlődünk saját problémáink között a saját kis világunkban, ahová nem léphet be senki. Így a teher csak egyre nehezebb és elviselhetetlenebb, míg a végén nem bírjuk már tovább.

Nem tudom, te meddig bírod még cipelni saját batyudat, saját gondjaidat. Isten ma azt üzeni Neked, nála leteheted ezeket mind. Nem kell tovább játszanod a hőst, hogy neked egyedül is megy minden. Válj meg tőlük, és Ő igazi pihenést, és nyugalmat tud neked adni. És a Te terhed helyébe az Ő batyuját adja; szelídséget, alázatos szívet, hogy végre láss túl saját kis zárt világodon. Lásd meg, hogy vannak olyan problémák, amik úgy oldódnak meg, hogy te nem teszel semmit. Lásd meg, hogy vannak olyan terhek, melyeket feleslegesen cipeltél eddig, és Istennél mindegyiktől megválhatsz. És lásd meg, úgy lesz a napod nemcsak elviselhető, hanem kifejezetten boldog, ha önmagad helyett a másik felé fordulsz, és segítesz neki hordozni a csomagját. Hidd el, szívedben nyugalom és béke lesz a problémák ellenére, és érezni fogod az élet igazi illatát.

2010. június 19., szombat

Mert van, Aki szeret...


"A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben."
János első levele 4:18

Valaki már évezredekkel ezelőtt tudta, hogy meg fogsz születni. Tudta, hogy fognak hívni, és mosolygott magában, mikor eszébe jutottak, mik lesznek az első szavaid. Minden percben örült, hogy életet adhat neked, és tervezte az első találkozótokat, az igazi nagy találkozást, a saját tapasztalatodat. Könny szökött a szemébe, amikor arra gondolt, hányszor döntesz majd másként, és Ő nem tud veled találkozni, mert te nem akarod. Kimondhatatlan fájdalom töltötte el a szívét, amikor látta, nem akarod megismerni, és csak az előítéleteidre, a mások által rajzolt képekre hallgatsz.

De Ő nem tágított mellőled. Életed minden napját, minden percét neked ajándékozta. Gondot viselt rólad, egyengette útjaidat úgy, ahogy neked a legjobb. Számtalanszor a füledbe súgta: szeretlek, de te csak mentél tovább, és nem akartál tudomást venni róla. Nem akartad elhinni, hogy az Ő halála nélkül esélyed sem lenne az életre. Nem akartál vele foglalkozni, csak a magad világát akartad élni.

De egy este, mikor különösen rád borult a sűrű, áthatolhatatlan, reménytelen sötétség, a talaj kicsúszott a lábaid alól, és te csak zuhantál a mélybe, egy kéz, az Ő keze utánad nyúlt, és visszahozott. Visszahozott a kétségbeesésből, a reménytelenségből, a félelemből, és végre találkozhatott veled. Végre te tapasztaltad meg, kicsoda Ő, és nem másokra hallgattál. Végre engedted, hogy szeressen, és szeretete fokozatosan elvegyen a szívedből minden félelmet. A lepel lassan lehullt a szemedről, és megtapasztalhattad igazán, hogy Ő a szeretet.
Az előtted álló héten új kihívások, új problémák, új gondok és új örömök állnak előtted. Ma reggel Ő csak azt kéri Tőled, ne felejtsd el azt a pillanatot, amikor találkoztál vele, és ne felejtsd el soha, bármit hozzon az élet, hogy Isten szeret, ennél többre nincs is ma szükséged.

2010. június 12., szombat

Reggeli kapaszkodó


"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban."
Zsoltárok könyve 46:2

Gyönyörű ez az ige. De mi van akkor, ha az árvíz az előző hetekben elmosta a házadat? Mi van akkor, ha autóbaleset ért, és nem vagy a legjobb állapotban? Mi van akkor, ha betörtek hozzád, és elvittek mindent, ami mozdítható? Mi van akkor, ha az orvos csendesen nyújtotta át neked a leleteidet, és a legrosszabb hírt közölte veled, amire rémálmodban sem számítottál? Hol van ilyenkor az oltalom? Isten már nem szeret? Elfeledkezett rólad?

Ne várd, hogy választ adjak a miértekre. Bevallom, nem tudok. Nem tudom, miért tett földönfutóvá az árvíz, miért vagy nagyon beteg, vagy miért vesztetted el a hozzád legközelebb álló személy. Egyet tudok, hogy Isten oltalom, még az ilyen helyzetekben is. Ő nemcsak akkor erősség és segítség, ha nem történt meg valami baj, ha ragyog rád a nap, és távol van tőled minden katasztrófa.

Ő nem azt üzeni neked ma reggel, hogy nem ér téged semmi baj, semmi veszedelem. A Jón kívül még egy darabig sajnos a Gonosz is munkálkodik a világunkban. Ezért Isten nem ígéri, hogy gondok nélkül fog telni az előtted álló hét, de arról viszont biztosít, hogy veled csinálja végig az egészet!

Történjen a héten bármilyen rossz dolog, egyben biztos lehetsz, Ő melletted van, és bátran belekapaszkodhatsz. Ő igenis oltalmad, erősséged és biztos segítséged lesz akkor is, ha minden rendben megy, de akkor is, ha nyomorúságok érnek. Egyszer majd megérted, minek miért kellett megtörténnie, addig pedig kapaszkodjunk együtt Istenbe, mert Ő mindig biztos segítség a nyomorúságban!

"Isten ajándéka a jelenléte. Legnagyobb ajándéka önmaga. A naplementék elállítják a lélegzetünket. A karibi kék lecsillapítja a szívünket. Az újszülött csecsemők könnyekre fakasztanak. Az életre szóló szerelem megkoronázza az életünket. Ha azonban mindezeket elvesszük - fosszuk meg a világot a naplementéktől, az óceánoktól, a gügyögő csecsemőktől és a gyengéd szívektől - és a Szaharába csöppenünk, még mindig van okunk arra, hogy táncoljunk a homokban. Miért? Mert Isten velünk van." (Max Lucado, Harc az óriásokkal. Budapest: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2008. 110.)

2010. június 5., szombat

Az Úr veled van!

"Sámuel felnövekedett. Az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből."
Sámuel első könyve 3:19

Sámuel Isten ajándéka volt mind szülei, mind népe számára. Édesanyja sokáig imádkozott egy gyermekért, és az Úr megadta neki kérését. Megszületett Sámuel, Izrael egyik kimagasló prófétája. Szilárdan állt, és bölcsen tanácsolta a népet egy kritikus történelmi időszakban. Mi volt sikerének kulcsa? Isten volt vele, és semmit sem engedett földre hullani az Úr igéiből.

Te is egy ajándék vagy, hidd el bátran. Lehet, hogy nem úgy érzed, de tudd, Isten megismételhetetlen csodája vagy a világ számára. Maga Isten akarta, hogy világra jöjj, és felnövekedj, mert számít Rád! Különleges célja van életeddel, amit csak te tudsz betölteni.

A te feladatod ma reggel az, hogy meghívd Istent az életedbe, és vele indulj el mától fogva minden nap az utadon. Ő nem fog nemet mondani, és veled marad, ahogy Sámuellel. Maradj te is Isten mellett, ez a siker kulcsa, és figyelj üzenetére! Figyelj arra, mit mond neked, amikor reggelente ezt a blogot olvasod. Figyelj rá napközben, mit akar üzenni embertársaidon keresztül, és figyelj rá este, amikor kezedbe veszed a Bibliát, ne engedd, hogy kárba vesszen az Ő szava!

Isten azt akarja, hogy sikeres legyél. Azt akarja, hogy győztesen állj óriásaid felett, hogy bátran tudj menni Vele életed útján akkor is, ha nem tudod, hová vezet a következő lépés. A te dolgod, hogy fogadd be Őt az életedbe lakótársként, engedd meg, hogy veled maradjon minden napon, egészen a világ végéig; és figyelj, mert egy új üzenet érkezett Tőle!

2010. május 30., vasárnap

Ki vagy, Uram, hogy higgyek Benned?

"... míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra"
Pál levele az Efézusiakhoz 4:13

Kicsoda számodra Isten? Milyennek látod őt? Egy ősz hajú, nagyszakállú örök időktől fogva öreg lény, aki túl idős és hatalmas ahhoz, hogy meghallja, bármit is küldesz felé? Egy könyörtelen zsarnok, aki azonnal lesújt, ha valamit nem az ő kénye-kedve szerint teszel? Egy vicces, vidám barát? Egy jófej apa? Egy távolságtartó úr? Milyen kép él Róla benned?

Sok dolog befolyásolja az istenképünket. A szüleink, a neveltetésünk, a környezet, ahonnan jövünk, meghatározó személyek, vezetők az életünkben, és még sorolhatnánk tovább. Az idő múlásával ez a kép változik, fejlődik bennünk, torzul vagy esetleg egyre jobban közelít a valósághoz.

Ma reggel Isten arra kér, hogy adj neki esélyt, hogy bemutatkozzon neked olyannak, amilyen Ő valójában. Azt kéri, hogy tedd félre az összes képet, ami eddig Róla élt benned, és engedd, hogy megismertesse magát igazán veled! Engedd, hogy adjon neked egy különleges történetet, tapasztalatot önmagával, hogy végre Istent ismerd meg, magát. Engedd, hogy Jézus Krisztuson keresztül bemutassa számodra a szeretetét, gondviselését.

Ne arra figyelj ma reggel, hogy az emberek miként nyilatkoznak róla, hogy a barátaid, családtagjaid kinek látják őt, hanem menj el egy randira Vele! Engedd, hogy adjon neked egy olyan tapasztalatot, ami által elmozdulhat végre szemed elől a lepel, ami által egy hajszálrepedés futhat végig az általad rajzolt közel sem hiteles istenképen, és napról napra összetörik, helyet adva egy újnak, egy tisztábbnak, egy valódibbnak.

Isten ma reggel egy randira hív, hogy ketten elinduljatok együtt egy úton, a felnőtté válás útján, aminek a végén te fogod elmondani, megrajzolni hitelesen, kicsoda is Isten. Azért, mert lesz egy közös történetetek, mert végre igazán megismered Őt!

2010. május 22., szombat

Valaki melléd áll


"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled."
Mózes ötödik könyve 31:6

Jó reggelt, Kedves Olvasó! Miután elolvastad ezt az igét, kérlek, hunyd le a szemed (nem kell visszamenni az ágyba, csak a szemedet kell néhány pillanatra becsukni), és emlékezz vissza a magad mögött hagyott hétre! Milyen óriásokkal kellett megküzdened? Milyen kihívást, problémát, feladatot, gondot rótt ki rád a nagybetűs élet? Némelyiken túljutottál, némelyik talán nem is volt olyan hatalmas, amikor a közelébe értél, mint amilyennek korábban gondoltad. Volt, amelyik legyőzött, de volt, amelyik csak a fegyverszünetet tudta kiharcolni tőled, és vár rád jövő héten egy újabb összecsapás.

És most igen, gondolj a következő hétre. Milyen óriások állnak szembe veled előreláthatóan? Mikkel kell még megküzdened? Talán munkahelyi problémák, talán anyagi gondok; esetleg saját magaddal, vagy társaiddal nem vagy békés helyzetben. Nem tudom, de egyet igen. Nyisd ki újra a szemed, olvasd el a fenti igét, és Te is tudni fogod: nem vagy egyedül. Az élet nehéz, sokszor értelmetlennek, irreálisnak tűnik, de Valaki ma reggel és minden reggel melléd áll, és nem marad el tőled.

Ma reggel Isten, a Hatalmas, a Győztes, a Mindenható biztosít arról, hogy nem kell egyedül harcolnod életed óriásai ellen. Ő veled megy az úton, melletted küzd a csatában, és nem kell attól félned, hogy lemarad valahol félúton. Ő nem fog soha az óriások pártjára állni, minden nap melletted indul a harcba. Ma reggel Ő szól hozzád ezen az igén keresztül! Hát hallgass rá, ne félj! Légy erős és bátor!

2010. május 15., szombat

Ez a te utad


"Ezért tehát,  testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha."
Péter második levele 1:10

Mindent feltettél egy lapra. Mások őrültnek néztek miatta, de te csak tetted azt, amit érezted, hogy tenned kell. Valami ott belül azt súgta, jó úton jársz, annak ellenére, hogy mások megszállottnak tartottak, és nem értették, miért is mész ebbe az irányba. De te csak mentél, mert Valaki erre hívott el.

Valaki megálmodott veled egy csodálatos életet, egy fantasztikus pályát, és hívott a megvalósításra. Valaki sokkal többet látott benned, mint bárki más, és tudta, mivé lehetsz, ha engedelmeskedsz hívásának. És te azóta is futod a köröket.

Néha nagyon nem érted, hogy miért, sőt, sokszor úgy tűnik, bármelyik más út ezerszer könnyebb lenne. Falakba ütközöl, ellenállásba, gúnyos közönybe, hitetlenségbe, lenézésbe. Tudom, hogy nem könnyű azt az utat járni, azt a hivatást, munkát végezni, amire elhívott a Mindenható.

Ma reggel azonban gyere, és nézzük ezt az egészet másként! Menjünk vissza a kályhához, menjünk vissza Istenhez, aki elindított ezen az úton! Emlékezz vissza az első lépésekre, melyeket ezen az úton tettél meg! Emlékezz vissza arra, Ki és hogyan indított el! Popper Péter mondta a következőket: "Soha ne felejtsd el honnan jöttél, és miért csináltad magadnak azt a zűrzavart, amiből most szabadulni akarsz."

Lehet, hogy ma reggel minden csontod fáj a kimondhatatlan fáradtságtól, és legszívesebben feladnád az egészet. Ne tedd! Isten ezáltal az ige által azt üzeni neked, hogy ne felejtsd el, honnan jöttél, ne felejtsd el, Ki és miért indított el ezen az úton. Emlékezz vissza, és erősítsd meg magadban az elhatározást, hogy Isten oldalán végigfutod a pályát!

Legyen ez a ma reggel az emlékezésé, az újragondolásé, elhívatásod megerősítéséé. Gondolj arra, hogy Isten hisz benned, és egy egyedi munkára hívott el, de ebben soha nem hagy magadra.

Ha így teszel ma reggel, máshogy fogod majd futni életed köreit, mert tudod, maga Isten hívott el erre!

2010. május 8., szombat

Csak egy köszönöm


"Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!"
Zsoltárok könyve 103:2

Rohan az élet körülöttünk, és mi is rohanunk vele, utána, előle... Tesszük egyik dolgot a másik után, élünk, dolgozunk, aggódunk, sóhajtunk, örülünk, ugrálunk, táncolunk, eszünk, alszunk, "JajIstenem"-eket küldünk az ég felé, imádkozunk. Valaki hallja ezeket a futás közben fogaink közül kipréselt "Segíts meg"-eket, vagy a perceken keresztül térdeinken elmondott könyörgéseket, és válaszol. Valami történik, vagy épp nem történik, és mi már lépünk is tovább, hátunk mögött hagyva, elfelejtve a kiáltást, a választ és vele együtt Istent. Olyan ritka sokszor a hála az életünkben, mint vidám mosoly a tömött BKV járatokon.

Isten ma reggel arra kér, hogy áldjad Őt mindazért, amit Tőle kaptál, és ne felejtsd el, mennyi mindent tett érted. Arra kér, hogy kezd a napodat egy hatalmas "Köszönöm"-mel. Ne vedd természetesnek a csapból folyó vizet, az asztalon lévő kenyeret, szeretteid mosolyát, azt, hogy tudsz lépni, futni, ugrálni. Adj mindezért hálát! Ezzel nem a Mindenhatónak teszel szívességet. Nem neki lesz attól jobb napja, hogy köszönetet mondasz az életért, hanem Neked.

Próbáld ki! Adj hálát, és hidd el, más fényben fogod látni a dolgokat; rájössz, hogy nem is olyan természetes minden, ami körülvesz téged. Akkor tudod  majd igazán értékelni az egyszerű dolgokat, ha hálát adsz Istennek mindenért. Másként fogod szemlélni a szürke hétköznapokat, mert végre meglátod bennük Isten ajándékát!

2010. május 1., szombat

Jó futást mára!


"Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant."
Pál első levele a Korinthusiakhoz 9:24-25

Ahogy kinyitod ma reggel a szemed, a futócipő már rajtad is van, és indul a mai táv. Gondolataid elkezdenek szélsebesen pörögni, cikázni, és bajban lennél, ha mindet szavakba kéne önteni, és most nem is a minőségre, hanem a mennyiségre gondolok. Tervezel, azután nekiállsz megvalósítani. Beszélsz, szervezel, végrehajtasz, emberekkel kerülsz kapcsolatba, utazol egyik helyről a másikra, végzed a hivatásodat, és éled az életet. Nincs megállás. Ha fizikailag szabadságot is veszel ki, a futócipőt nem tudod a sarokba vágni. Minden nap minden percében futnod kell, csak az nem mindegy, hogy miért.

Miért futottál tegnap és egész eddigi életedben, és miért futsz ma? Milyen cél lebeg lelki szemeid előtt? Pénz, siker, anyagi javak, magasra ívelő karrier? Esetleg csak egy csekély "túlélni ezt a napot" mottó? Isten ma reggel arra hív, hogy ne a mulandó dolgokért fuss, hanem azért, ami örökre megmarad. Fuss a menny felé, ahol Ő vár a célszalagnál, és fejedre teszi a győztesek koronáját. Ebben a versenyben nem a másik ellen kell futnod, hanem sokszor magadat kell legyőzni. Magadat kell legyőznöd akkor, amikor amikor legszívesebben rosszal fizetnél annak, aki rosszat tett veled. Magad ellen kell futnod akkor, amikor valami rossz gondolat akar úrrá lenni feletted, és magad ellen kell küzdened, amikor legszívesebben feladnád az egészet.

De hidd el, a győzelem biztos, Valaki már megszerezte neked; és csak arra kér, fusd le köreidet Emberként Vele.

2010. április 24., szombat

Mindennapi kegyelem


"Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!"
Jeremiás siralmai 3:22-23

Álmosan felébredsz, és kidörzsölöd az utolsó csippát is a szemedből. Lassan félrehúzod a takarót, és kelletlenül kilépsz alóla, összerándulsz, mert ott kell hagynod a kellemes meleget, és a szoba takarón kívüli világa még sötét és rideg számodra. Elindulsz az ablak felé, hogy felhúzd a redőnyt, és beengedd a nap sugarait. Tavasz van, gyönyörű tavasz. Veled együtt a természet is ébred, virágok nyitják ki szirmaikat, fák hajtanak új rügyeket, újra él körülötted minden. Az éjszaka utolsó pillanata is eltávozott, és előtted áll egy újabb nap tele lehetőségekkel, alkalmakkal, érzésekkel, tapasztalatokkal, történetekkel, kalandokkal, munkával és szeretettel. És ez mind nem véletlen, mert Isten kegyelme és irgalma nem fogyott el. Ahogy piroslani kezd az ég alja, és az éj pillanatról pillanatra adja át helyét a fénynek, úgy újul meg Isten irántad való irgalma és kegyelme minden reggel.

Ma kaptál egy újabb napot ajándékba, és az Ő kérése csak az, hogy éld meg! Éld át, használd ki minden percét a jóra! Ma érezd igazán, hogy élsz, hogy lélegzel, hogy dobban a szíved, és gondolj arra, hogy mindez nem véletlen, Tőle van. Isten ma arra kér, hogy ne vedd természetesnek az életet, hanem lásd meg Őt, az Ő kegyelmét, irgalmát, szeretetét, hűségét! Legyél hálás a nap minden percéért, és add át ezt a hálát másoknak is!

Ma még élsz, ez a nap a tiéd, hát élj jól, szeress, és fogadd el a ma összes ajándékát. És ne feledd, mindez azért van, mert Isten szeret!

2010. április 18., vasárnap

Az az egy fontos, legyetek jók most...


"Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet."
Pál levele a Kolosséiakhoz 3:12

Divat. Egy folyamatosan változó dolog, ami örökké lázban tartja a világot, és pillanatok alatt leír téged, ha nem követed. Néhány éve még trapéz farmert akart és vett mindenki. Ma pont az ellentétét találjuk meg a piacon, minél szűkebb szárú, annál jobb. Nemrég még az volt a jó, ha a pólód derékig ér, ma pedig mindenki csípő alatti hosszúságút keres. A tavalyi divat színe a lila volt, az ideié már a türkiz. A kirakatok hívnak, hogy legyél napra kész, folyamatosan újítsd, cseréld a ruhatáradat, a cipőidet, vegyél minden télen új csizmát új télikabáttal, mert a tavalyi (bár igazából semmi baja nincs) de kiment már a divatból. És ugyanez játszódik le minden évszakban.

Nincs abban semmi rossz, ha megtalálod az arany középutat, és szeretsz jól kinézni. De akármennyi ruha is tölti meg a gardróbszekrényt, a kérdés marad ugyanaz: Mit vegyek fel? És a végén rájössz, hogy nincs egy göncöd sem...

Ma reggel képzeld el, hogy lelked ruhásszekrénye előtt állsz, és azon tanakodsz, milyennek is kéne lenned, mit kéne magadra, a lelkedre öltened. Isten ajánl valamit, ami soha nem megy ki a divatból.
Az először könyörületes szívet, hogy lásd meg a másik ember problémáját, szükségletét, és néha el tudj vonatkoztatni a saját fájdalmaidtól.
Másodszor jóságot kínál, hogy öltsd fel a lelkedre.  Tegyél jót másokkal, azért, hogy örömet okozz nekik!
Harmadszor alázatot ajánl, hogy helyesen ismerd Istent és önmagadat, és tudj hálát adni mindenért, ami az életben jutott neked.
Negyedszerre felvonultatja előtted a szelídséget, hogy néha próbálj meg a háttérben maradni, tudd helyesen kezelni a sikert és csalódást, és tudd, mindenért Istené a dicsőség.
Végül pedig eléd tárja a türelmet, azt, ami már nagyon sok ember lelki gardróbjából hiányzik, vagy egyszerűen csak berakta a "tedd el és ne vedd elő" holmik közé. Pedig enélkül hiányos az öltözékünk. Kell a türelem mások felé, hogy ne a saját tempónkban akarjunk velük menni, hanem legyünk készek néha lelassítani. Kell a türelem Isten felé, hiszen nem mindenkor úgy és akkor jön a válasz, ahogy és amikor mi szeretnénk. És szükségünk van türelemre önmagunk felé is, mert nem vagyunk szuperhősök.

Isten ma reggel egy teljes öltözéket ajánl fel neked. Minden benne van, amire szükséged van, és minden tökéletesen illik egymáshoz. Hát kövesd Isten divatját, és légy jó!

2010. április 10., szombat

Ha nincs meg a kincs...


"Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani."
Ézsaiás könyve 55:6-7

Mire vágysz ma reggel leginkább? Mi van a szíved mélyén? Mi az, ami úgy érzed, hiányzik? Lehet, hogy sokat veszekedtél valakivel a mögötted álló héten, így nincs más ma reggel, ami kell neked, csak az igazi béke a szívedbe. Lehet, hogy féltél valamitől, így bátorságra vágysz a legjobban. Talán érezted, hogy senki sem fogad el feltételek nélkül, senki sem értékel annak, aki vagy, ezért feltétlen szeretet és elfogadás után áhítozol. Lehet, hogy nemrég elveszítettél valakit vagy valamit, és olyan rég nem nevettél úgy, hogy kicsordult volna a könnyed az öröm miatt, és szükséged van egy nagy adag mosolyra és vidámságra.

Nem tudom, mit hagytál magad mögött, de tudom, hogy valami után vágyakozol. Mindannyiunknak vannak betöltetlen vágyai olyan dolgok iránt, amik alapvető szükségletei az emberi életnek. Szinte senki sem mondja a Földön, hogy mindene megvan, legyen az morális vagy materiális dolog. Mindannyiunknak hiányzik valami.

A ma reggeli üzenet egy útjelző tábla, ami Isten felé mutat. Afelé a Lény felé, aki képes betölteni a szívünkben tátongó ürességet. Ezért hát keresd ma reggel Istent, mert megtalálható! Ma reggel még van alkalmad arra, hogy hozzá menj, és elmondj neki mindent. A ma reggel még a tiéd!

Ha úgy érzed, valami nagyon rossz dolgot tettél, menj Istenhez, Ő megbocsát. Ha irgalomra vágysz, kitárt karral fogad a Mindenható. Ha úgy érzed, senki nem szeret már, kiálts fel Hozzá, Ő meghallja kétségbeesett hangodat, és átölel úgy, hogy igazán érezd, elfogad, szeret és értékel!

Ma reggel Isten csak azt kéri, menj hozzá úgy, ahogy vagy. Vágyakkal, űrrel, bűntudattal, fájdalommal, örömmel, mosolyogva. A lényeg, hogy keresd Őt, és hidd el, megtalálod!

2010. április 4., vasárnap

Húsvéti üzenet


„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.”
János első levele 5:14

Mit kérnél ma reggel, ha lenne egy kívánságod? Talán világbékét? A lottó főnyereményét? Egészséget magad, vagy valamelyik szeretted számára? Esetleg szeretnéd viszont látni azt, aki már nem lehet melletted? Napsütéses, boldog húsvétot? Tartozásaid kiegyenlítését? Megbocsátást? Feltámadást? Mi a szíved legnagyobb vágya? Mit kérsz ma reggel Istentől?

Lehet, hogy már nem is kérsz semmit, mert nem hiszel abban, hogy valaha is megadja. Vagy lehet, hogy te magad gondolod értelmetlennek életed fő vágyát. Ezt én nem tudhatom, csak azt, hogy Istent érdekled.

Ő szeretné tudni, mit kívánsz ma reggel, mi a kérésed, mire van szükséged. És tudom, hogy meghallgat. Lehet, hogy nem hull rögtön az öledbe, amire vágysz, lehet, hogy sokáig nem teljesül, de hidd el, Isten meghallgat. Ő figyel rád akkor is, ha azt hiszed, már senki se hallja kiáltásodat. Fontos vagy neki, hidd el. Feláldozta érted az életét, és ma arra emlékezünk, hogy közel 2000 évvel ezelőtt fel is támadt harmadnapra.

Ma reggel gondolkozz el ezen, és vidd magaddal a reményt! Istennek mérhetetlenül fontos vagy. Helyetted, érted halt meg a kereszten, és támadt fel a sírból, mert a legjobbat akarja neked. Tedd össze a két kezed, és mondd el neki, ami a lelkedet nyomja. És bízzál, Ő meghallgat!

2010. március 28., vasárnap

„Be van fejezve a nagy mű, igen…”


„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.”
Mózes első könyve 1:31

Fejeztél be úgy valamit az elmúlt héten, vagy az elmúlt hónapban, hogy hátradőlhettél a széken, és azt mondhattad: ez jó lett, sikerült, kész? Néztél végig mostanában valamilyen munkádon elégedetten, hogy valami igazán szépet, jót, különlegeset, vagy akár hasznosat, esetleg finomat sikerült alkotnod? Ugye milyen jó érzés végignézni egy kisúrolt lakáson; a kész hétvégi ebéden, ahogy gőzölög a tökéletesen megterített asztalon; egy befejezett dolgozaton; egy kész előadásvázlaton; a frissen lefestett kerítéseden; vagy akár a megjavított mosógépen. Elégedettség, öröm, béke, boldogság van ilyenkor bennünk, mert valamivel elkészültünk, valamit megalkottunk, valamibe beleadtuk mindenünket, és végre láthatjuk kész állapotban.

Ott állsz, elégedetten végignézel kész munkádon, gyönyörködsz a művedben, és egyszer csak valaki sáros lábbal végigtrappol a tisztaságtól ragyogó nappalin, vagy vírust kap a géped, és elszáll az előadásvázlatod, valaki nekidől a frissen festett kerítésednek, esetleg családod legifjabb tagja heves nemtetszését fejezi ki fintorogva az ebéd láttán. Borzasztó érzés, ugye? Beleadtál apait-anyait, és valaki tönkreteszi a művedet. Napokon, heteken, hónapokon át dolgoztál valamin, és egy pillanat áthúzza az egészet. Oda az elégedettség, az öröm, a boldogság, a béke. Mondd, van kedved ezek után újrakezdeni?

Istennel is valami hasonló történt. Hat napon át keményen dolgozott. Teremtett, alkotott, rendszert hozott a káosz helyére. Minden szeretetét beleadta ebbe a munkába, és a tetőpontján, az egész koronájaként, megalkotta az Embert. Péntek este, mielőtt a nap lenyugodott, az utolsó sugarak fényénél még egyszer megszemlélte művét, és csak annyit mondott: minden igen jó. És megpihent.
Nem tudom, mennyi idő telhetett el Ádám és Éva Édenben töltött első és utolsó napja között; a történet vége így is, úgy is bukás. Sátán elrontotta Isten tökéletes művét. Ő volt az, aki sáros lábbal végigtrappolt a nappalin, aki bozótirtóval esett neki az angolkertnek… aki megrontotta az Embert, és vele együtt a Földet.

A mai napon kérlek, annyit vigyél magaddal, hogy Isten ezek után nem állt neki duzzogni, nem zárkózott sértődött magányba, hanem nekilátott, hogy újra kezdje az egészet, hogy helyreállítsa mindazt, amit Sátán tönkretett. Elküldte Jézus Krisztust, hogy megváltsa az embert saját élete árán, hogy kaphassunk egy tiszta lapot, és részesei lehessünk újra annak a tökéletes világnak, ahová igazán tartozunk.

Tudom, hogy nehéz napokon mész keresztül, tudom, hogy fájnak az élettől kapott sebeid, de kérlek, ma, amikor ezeket a sorokat olvasod, nézz fel az égre, és hidd el, nemsokára Isten mindent helyreállít, és végre Te is hazatalálsz.